Det jeg reagerer mest på, er at Nye Veier sier E6 ikke blir lagt gjennom Hommelvik

Stavsjøfjelltunnelens nordlige tunnelåpninger, og de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge i Hommelvik.  Foto: Illustrasjon: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Saken oppdateres.

Denne saken behandles politisk onsdag 20. mai i Malvik kommunes komité for areal og samfunnsplanlegging.

Debatten omkring ny E6 har blusset opp igjen. Personlig ønsker jeg den velkommen, da det av andre årsaker har vært rimelig stille om saken en stund. Øyvind Haagenstad hadde et innlegg som etter min oppfatning gir en grei beskrivelse av de endringer som skjer i lokalsamfunnet Hommelvik hvis veien blir bygd etter de planene Nye Veier har lagt fram.

Jeg har også registrert Nye Veiers prosjektleder Johan Arnt Vatnans svar på Haagenstads innlegg. Forståelig nok snakker Vatnan varmt om Nye Veiers planer. Det jeg reagerer mest på i Vatnans innlegg, er at han sier at ny E6 ikke blir lagt gjennom Hommelvik, men rundt.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Hvilken oppfatning Vatnan har om Hommelvik som sted, vet jeg ikke, men det ser ut som han med «gjennom Hommelvik» mener at veien ikke skal gå gjennom Hommelvik sentrum. Dette er det vel knapt noen som mener. Det er like uklart hva han mener med «rundt Hommelvik», men det er en kjensgjerning at Nye Veiers planer går ut på at den nåværende Hommelvikbrua skal erstattes av en vesentlig bredere bru og at denne skal legges nord for dagens bru, altså nærmere Hommelvik sentrum.

Allerede da dagens bru ble bygd, var det bosettinger i Hommelvik-området som ble mer plaget av støy fra biltrafikk enn de var før. Det er ikke vanskelig å tenke at brua slik den etter Nye Veiers planer blir bygd, vil medføre en ytterligere økning av disse problemene.

Les også: Feil om faktafeil om E6

Hommelvik er ikke bare Hommelvik sentrum. Områder som Danielstrøa, Nesbakkan, Karslyst og Sandmark, blant annet, vil bli betydelig berørt av Nye Veiers planer. Gårdsbruket Karslyst må etter de opplysningene som foreligger avgi dyrkamark tilsvarende et areal lik seks fotballbaner, altså nærmere 40 000 kvadratmeter. Folk har allerede måttet flytte fra det berørte området, og det er sannsynlig at flere følger etter.

Hommelvik har et begrenset område mot sør. Nye Veier vil legge veien lenger mot nord. Dette vil medføre at et fra før trangt område vil bli ytterligere begrenset med de planene som foreligger. Betegnelsen «rundt Hommelvik» blir i denne sammenhengen feil.

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Etter Nye Veiers planer dimensjoneres veien for en dobling av biltrafikken de neste årene, dvs. fra 20 000 biler per døgn i dag til 40 000. I de store byene gjør man det man kan for å redusere biltrafikken. Dette har selvsagt med miljø å gjøre. Da er det paradoksalt at man satser på en dobling av biltrafikken i dette området. Herunder må det nevnes at framdriften i arbeidet med ny jernbanetrasé øst og nord for Trondheim ikke synes stor.

Som en konklusjon vil jeg si at ny E6 må legges sør for nåværende veitrasé og at man faller ned på en tunnelløsning. Med dette sparer man lokalsamfunnet Hommelvik for mange negative virkninger Nye Veiers planer vil medføre. Så er det også å håpe at lokalpolitikerne «kjenner sin besøkelsestid».

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå