Debatt:

Tiltak og tilskuddsordninger til visuelle kunstnere

Nå sitter mange igjen i en ekstremt vanskelig situasjon uten å ha noen fungerende støtteordninger, skriver debattantene.  Foto: Espen Bakken (ILLUSTRASJON)

Saken oppdateres.

I et debattinnlegg i Adressa 12.05.2020 til forsvar for offentlige finansiering av kultur og idrett, skriver kommunalråd Marte Løvik at «Å ikke prioritere midler til kunst, kultur og idrett er kanskje forlokkende, da har man mer midler til det vi må bruke penger på. Men jeg tror at uten å bruke nok penger på dette så taper vi som samfunn». Denne oppfatningen er gledelig å høre, og deles av mange. Dessverre opplever de profesjonelle kunstnerne at det er nettopp det som skjer. Støtteordninger og tiltakspakker som er ment å skulle avhjelpe vår yrkesgruppe i kjølvannet av smitteverntiltakene viser seg å ikke treffe mål.

LES INNLEGGET: Kultur og idrett er kanskje ikke lovpålagt, men livsnødvendig

Midt i denne krisen, som rammer de profesjonelle kunstnerne i byen hardt, skal Trondheim kommune gjennomgå de eksisterende tilskuddsordningene på kunst- og kulturområdet. Vi stiller oss spørrende til hvorfor det er nødvendig å gjennomføre slike endringer akkurat nå?

I en tid der en stor del av arbeidet går med til å minimere de negative konsekvensene av koronatiltakene, oppleves det urimelig at eksisterende ordninger som er så viktige for byens profesjonelle kunstnere skal evalueres og endres.

En av de foreslåtte endringene gjelder tilskudd til atelierfellesskap, en av få ordninger som til nå har vært øremerket det visuelle kunstfeltet. Kommunens målsetning, beskrevet i utkastet til handlingsprogram for kunst og kultur 2020-2023, er å utvide ateliertilskuddet slik at andre kunstnergrupper innlemmes.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det at kommunen ønsker å tilrettelegge for at byens skapende og utøvende krefter har gode og forutsigbare arbeidsforhold er prisverdig. Problemet er at de foreslåtte midlene til finansieringen av en slik modell ikke er nok, langt fra nok dessverre. Tilskuddsrammen for denne ordningen har økt lite, om noe i det hele tatt, siden ordningen ble innført i 2011. Samtidig har antallet atelierfellesskap i byen økt. Hvis det åpnes opp for at andre kunstnergrupper skal kunne søke samme tilskuddsordning, frykter vi at de visuelle kunstnerne kommer enda dårligere ut.

Av alle kunstnergrupper, er det de visuelle kunstnerne som kommer desidert dårligst ut hvis vi ser på inntektsnivå og forutsigbarhet. Høsten 2018 laget vi en spørreundersøkelse for å kartlegge behovet for arbeidsplasser for billedkunstnere og kunsthåndverkere i Trøndelag. Et av funnene vi gjorde var at mens over 60 prosent svarte at de hadde mastergrad eller tilsvarende utdanning, svarte 42 prosnet at de tjente mindre enn 50.000 i året på kunstnerisk virke. Dette til tross for at nesten halvparten av de spurte bruker mer enn 37 timer i uken på kunstnerisk praksis.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

At fagmiljøet i byen inviteres til å komme med innspill når eksisterende tilskuddsordninger skal gjennomgås, er helt i tråd med vårt ønske om en god dialog med kommunen. Vi setter pris på muligheten til å gi kvalifiserte og faglig funderte tilbakemeldinger og slik medvirke til at politikerne tar beslutninger på riktig grunnlag. Det er imidlertid vanskelig å sikre gode innspillprosesser slik situasjonen er nå, og vi har et håp om at dette blir tatt hensyn til ved at gjennomgangen av tilskuddsordningene utsettes til etter at arbeidsvilkårene for de profesjonelle kunstnerne i byen har normalisert seg.

«Vi trenger kunstnere som provoserer, utfordrer og kritiserer. Kritiserer oss som beslutningstakere og samfunnet, dette er kunstens rolle, men den skal også inspirere, gi glede og underholdning,» skriver kommunalråd Marte Løvik.

Dette er kunstnerens rolle. I tillegg har kunst en egenverdi, noe som ble formidlet høyt og tydelig i midten av mars, da hele Norge stengte ned. Vi fikk følelsen av at denne gangen måtte vi ikke bære hele byrden ved bortfall av inntektene selv. Men da tiltakene kom, viste det seg likevel at kunstnerne falt mellom alle stoler. Nå sitter mange igjen i en ekstremt vanskelig situasjon uten å ha noen fungerende støtteordninger.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Neste gang skal jeg gå fem ganger rundt huset før jeg raser på Facebook

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå