H&M svarer på kritikk fra AUF: Usant om brenning av klær

  Foto: privat

Saken oppdateres.

14. mai skriver Ivar Østby og Kristine Holden fra AUF Trøndelag at H&M brant flesteparten av usolgte klær til en verdi til 35 milliarder svenske kroner i 2018. Dette stemmer ikke. Klimakrisen er en av vår tids største utfordringer. Det stemmer at tekstilindustrien er ansvarlig for store utslipp globalt, og spesielt produksjonsfasen er belastende for miljøet. Dette er en utfordring som hele bransjen må ta innover seg, og som en av de største aktørene har vi et stort ansvar. Dette anerkjenner vi, og derfor går vi også foran med alle ressursene vi har for å lede en endring i en bransje som må endre seg.

LES OGSÅ: I 2018 hadde H&M usolgte klær til en verdi av 35 milliarder svenske kroner. Det meste ble brent

I H&M gruppen mener vi at et bransjeomfattende skifte fra en lineær til sirkulær forretningsmodell er den eneste veien fremover. Dette er også grunnlaget for de ambisiøse målene vi har knyttet til klima. For eksempel skal vi være klimapositive gjennom hele verdikjeden innen 2040. Blant tiltakene for å få til dette er bruk av fornybare, resirkulerte og andre materialer med mindre påvirkning på miljøet, klesinnsamling i alle butikker, nye forretningsmodeller knyttet til gjenbruk og reparasjon og bruk av fornybar energi. Alle produksjonsprosesser blir vurdert og forbedret.

Det er ikke slik at vi brenner usolgte klær. Ikke under noen omstendigheter, brenner vi klær som er trygge å bruke. I 2019 ble 0,029% av vårt totale produktsortiment ble destruert pga helserisiko. Dette kan være mugg som har kommet i transport eller spor av kjemikaler. Vi er da også pålagt å brenne disse klærne. Vi jobber nå også med å påvirke hvordan klær skadet av for eksempel mugg også kan unngå å bli brent. Vår klare innstillig og ambisjon er gjenbruk av absolutt alle materialer.

Det sies videre i innlegget til Østby og Holden at flertallet av ansatte på fabrikkene H&M benytter er «uten en lønn de kan leve av», og at de får sine grunnleggende rettigheter brutt hver eneste dag. H&Ms klare holdning er at alle tekstilarbeidere skal tjene en rettferdig levelønn, og vi jobber også her for en bransjeomfattende endring. Lønnen må dekke grunnleggende behov til arbeiderne og deres familier, samt gi noe ekstra mulighet til å spare eller annet. Lønnen må kunne tjenes innen normal arbeidstid, den skal revideres årlig og forhandles regelmessig. For å få til dette lanserte H&M gruppen en levelønnsstrategi i 2013, den første av sitt slag i tekstilindustrien. I levelønnsarbeidet vårt samarbeider vi med FN og ILO (International Labour Organization). Vi bidrar til at tekstilarbeiderne har demokratisk valgte representanter, da fagforeningsfrihet er avgjørende, og vi bidrar til rettferdige lønnssystemer på fabrikkene. Arbeiderne må også kjenne til rettighetene sine og hvordan lønnssystemet er bygget opp.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

I dag har 900 000 tekstilarbeidere bedre lønnssystemer som et resultat av H&M gruppens levelønnstrategi (88 prosent av produktvolumet vårt). I snitt tjener en arbeider på en H&M fabrikk, bedre enn snittet for industrien i landet. I 2019 hadde 85 prosent av H&Ms fabrikker demokratisk valgte arbeiderrepresentanter.

For H&M er det viktig å være åpne, transparente og etterprøvbare i bærekraftarbeidet vårt. Vi har ambisiøse mål på klima, fornybar energi, sirkulær- og rettferdig produksjon – og vi jobber systematisk og langsiktig for å nå våre mål. Vi bryr oss om å skape resultater, og globalt er H&M anerkjent for arbeidet med bærekraft. Vi ligger høyt på både Dow Jones Sustainability World Index og Newsweek Green Ranking, som gjøres sammen med ledende miljøorganisasjoner. Fashion Revolution ranket oss i år som nummer 1 i deres «Fashion Transparacy Index». Vi ønsker velkommen en debatt om hvordan bransjen stadig kan bli bedre, og vi inviterer Østby og Holden til dialog.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå