Fremtiden starter nå

Hvis man gjør valg av egenskaper hos embryo og foster kun til et spørsmål om «kvinnens valg» og «rett til informasjon», har man allerede sagt ganske mye om hvordan man vil bruke de fremtidige mulighetene som oppstår, skriver Øyvind Håbrekke.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Når Stortinget nå behandler dype spørsmål om fosterdiagnostikk, likeverd og etikk i bioteknologiloven, vet vi at det bare er forsmaken på hva vi står overfor. Teknologien gir allerede enorme muligheter, men det er bare starten. Vi ser nye muligheter til å behandle sykdom, men også til tidlig kartlegging, genredigering, og ikke minst til utvelgelse av noen egenskaper og mennesketyper på bekostning av andre.

LES LEDEREN: Uryddig liberalisering av bioteknologiloven

I forliket om bioteknologi mellom AP, Frp og SV, åpnes det for tidlig ultralyd og utstrakt bruk av gentesting av foster. I tillegg utvides ordningen med å genteste og destruere embryoer med bestemte genetiske egenskaper. Blant annet er de opptatt av muligheten for å utelukke jentebarn med høy risiko for brystkreft.

LES OGSÅ: Slik blir den nye bioteknologiloven

De tre partiene har i komitéinnstillingen ikke brukt mange ord på å diskutere hva deres valg betyr for vår felles fremtid. Hvis man gjør valg av egenskaper hos embryo og foster kun til et spørsmål om «kvinnens valg» og «rett til informasjon», har man allerede sagt ganske mye om hvordan man vil bruke de fremtidige mulighetene som oppstår.

En som imidlertid har diskutert hva våre valg i dag betyr for fremtiden er en av verdens mest kjente historikere, Youal Harari. I boken «Homo Deus – en kort historie om i morgen» skriver Yuval Harari om nettopp denne type spørsmål som politikerne nå behandler. Hvor går grensen mellom å utelukke alvorlig sykdom og oppgradere mennesker til det som etter hvert blir et slags designet «supermenneske»? Hararis poeng er at disse grensene sannsynligvis er umulig å trekke. «Å kurere sykdommer er den første rettferdiggjøringen for alle oppgraderinger», påpeker han. Han nevner konkrete eksempler som går rett inn i dagens diskusjon.

LES OGSÅ: Tiden er moden for assistert befruktning for enslige

Det er lov å være uenig i Hararis analyser. Men det er urovekkende at de tre partiene ikke har gjort et eneste forsøk på å reflektere over hva de valgene de tar i dag betyr for grensene vi kan sette i morgen. Vi skal bruke nye teknologiske muligheter til det beste for oss alle, men også sette grenser for å sikre alle menneskers likeverd. Fremtiden bestemmer vi i dag.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå