Flere feil om Nye Veier

Johan Arnt Vatnan og Nye Veier svarer på enda et innlegg.  Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Saken oppdateres.

Vi skal ikke kommentere det politiske i innlegget til Dieter Manka, men det er utsagn om Nye Veier vi ønsker å korrigere.

LES INNLEGGET: Nye Veier – send en takk til regjeringen!

Nye Veier ble opprettet av Stortinget i 2015 for å være en utfordrer i norsk veibygging. Vårt mandat er å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Veiutbyggingen i Norge har vært preget av økende investeringskostnader, og Nye Veier ble opprettet for å redusere denne trenden. Så langt viser Nye Veiers avsluttende prosjekter og prognoser at vi er godt på vei.

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Ifølge Manka er det ingenting nytt med måten vi jobber på. Han skriver at vi bruker samme kontraktsstrategier- og former som Statens vegvesen har brukt i mange tiår. Det stemmer ikke. Nye Veier har tatt i bruk nye anskaffelses-, gjennomførings- og kontraktsmodeller. Vi har benyttet totalentrepriser fra dag én og er de første i Norge til å bruke samhandlingskontrakter innen veibygging. Vår gjennomføringsmodell, der vi involverer entreprenør og rådgiver tidlig i prosessen, er en helt ny måte å jobbe på.

LES OGSÅ: Det jeg reagerer mest på, er at Nye Veier sier E6 ikke blir lagt gjennom her

Manka skriver at det kun er utenlandske entreprenører som kan matche våre kontraktskrav. Det er absolutt ikke riktig.

Av de 13 kontraktene som nå er inngått er elleve med norske tilbydere. I alle kontrakter er det med norske rådgivere. I de prosjektene der vi bruker utenlandske entreprenører, drar vi nytte av internasjonal erfaring, noe som utvikler anleggsnæringen. Sammen med lokal kunnskap kan det bli svært bra.

LES OGSÅ: Flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t

Det ser vi i Vindåsliene der vi sammen med spanske FCC og trønderske Johs J. Syltern har kommet frem til løsninger som gir trafikantene en enda mer trafikksikker og fremtidsrettet vei. Uansett hvilken entreprenør som står for utbyggingen, vil Nye Veiers prosjekt medføre mange oppdrag til lokalt næringsliv. Entreprenørene trenger kompetente lokale underleverandører til svært mange og ulike leveranser og tjenester. I en tid der mange bedrifter kjemper med permitteringer og mot konkurs, er anleggsprosjektene som startes opp i Trøndelag avgjørende for mange.

Les også: Feil om faktafeil om E6

Nye Veier er avhengig av vedtatte reguleringsplaner for å kunne bygge vei, og det er kommunene som vedtar dem. I arbeidet med reguleringsplanene deltar både sektormyndigheter, kommuner, organisasjoner og politikere frem til demokratiske vedtak. Nye Veiers jobb er å finne de beste løsningene som tjener trafikantene og samfunnet. Det gjør vi ved å tenke nytt og jobbe annerledes.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå