Debatt:

Sammen mot muslimhat og antisemittisme

SV foreslår en lokal handlingsplan for å bekjempe antisemitisme og hat mot muslimer, skriver varaordfører Mona Berger i Trondheim.   Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Rapporten «Muslimfiendtlige holdninger i Norge – en kunnskapsgjennomgang» (fra Minotenk i 2018) avdekker alvorlige problemer med diskriminering av muslimer i Norge. 27,8 prosent av respondentene svarte at de føler motvilje mot muslimer, og en femtedel ville mislikt å ha muslimer som naboer eller i vennekretsen.

Omtrent halvparten mener at muslimer selv er skyld i økt hets, og én av ti mener trakassering og vold kan rettferdiggjøres på grunn av islamistisk terror. En omfattende EU-undersøkelse gjennomført i 27 medlemsland i 2019 viser at én av tre muslimer har opplevd diskriminering i løpet av de siste tolv måneder, og tallene er høyere for yngre muslimer (16–24 år). Den samme undersøkelsen viser at hver tiende muslim har vært offer for hatkriminalitet i løpet av det siste året. 35,5 prosent av muslimene og 28 prosent av jødene har ofte eller noen ganger blitt gitt følelsen at de ikke hører til det norske samfunnet.

Flere opplever at andre mennesker oppfører seg avvisende mot dem når de får vite om deres religiøse tilhørighet (27 prosent av muslimene og 18,5 prosent av jødene). 26 prosent av muslimene oppgir at de unngår å vise sin religiøse tilhørighet fordi de er redd for negative holdninger. Begge minoriteter registrerer dessuten en negativ trend og mener at fordommene i befolkningen mot egen gruppe har blitt mer utbredt de siste fem årene.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

De alvorlige funnene i rapporten har et like alvorlig bakteppe hvor man ser stadig flere voldshandlinger og terrorangrep fra ytre høyre både i Norge, Europa og USA. I USA har man hatt en kraftig økning i voldshandlinger fra ytre høyre etter valget av Trump i 2016. Med en stadig mer ytterliggående og uansvarlig retorikk fra toneangivende politikere, øker også bruken av politisk vold mot minoriteter. At vi ikke er skånet for dette, er angrepet på moskeen i Bærum i fjor et talende eksempel på.

Her i Trondheim har vi hatt hærverk og antisemittisk tagging på den jødiske gravlunden på Lademoen. Og de siste årene har bevæpnet politi stått vakt utenfor arrangementer både i synagogen og moskeen i Trondheim sentrum på grunn av trusselbildet rettet mot disse minoritetene.

Les også: Verden endres raskere enn du klarer å si «kjeks»

Det er hjerteskjærende og fullstendig uakseptabelt at våre innbyggere ikke kan gå til sine gudshus for å utøve sin religion i trygghet. Vi må ta et lokalt ansvar for å sikre at alle innbyggere, uavhengig av etnisk bakgrunn eller religiøs tilhørighet kan føle seg trygge. En nasjonal handlingsplan mot muslimhat og diskriminering er underveis, og en handlingsplan mot antisemittisme finnes allerede. Men diskrimineringen må også bekjempes lokalt og derfor foreslår SV en lokal handlingsplan for å bekjempe antisemitisme og hat mot muslimer.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå