Ap med feil medisin mot arbeidsledigheten

Arbeiderpartiets Arild Grande ble vist rundt på Kværner Verdal av blant andre fabrikasjonssjef Aina Beate Larsen denne uken.  Foto: Richard Sagen

Saken oppdateres.

Da covid-19 traff Norge, mistet en halv million nordmenn jobben. Trøndelag er rammet, og Kværner Verdal er en av mange virksomheter som nå har det tøft. I verste fall står verftet uten oppdrag fra neste sommer. Det er alvorlig for de ansatte, for eierne og for hele regionen. Derfor er det viktig at vi finner gode løsninger for verftsindustrien, leverandørindustrien og hjørnesteinsbedrifter som Kværner Verdal.

LES OGSÅ: Mener ny nødpakke vil hjelpe kriserammet trøndersk verft

Olje- og gassindustrien har ønsket seg skatteutsettelse. Det har de langt på vei fått med regjeringens forslag til endringer i petroleumsskatten. Men Høyre er lydhør for innspillene fra bransjen og er derfor i dialog med ulike aktører for å gjøre tiltakene for olje- og gassindustrien mest mulig treffsikre.

For Høyre handler det om å ta vare på petroleumsnæringen som spydspissen i norsk næringsliv, den største innovasjonsmuskelen vi har. Vi vil berge viktige prosjekter som mange tusen arbeidsplasser i leverandørindustrien er avhengige av. Og vi vil bevare kompetansen i næringen som vil være viktig i omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Krisen vi står oppi er noe vi aldri har sett maken til i nyere norsk historie. Det tvinger alle politikere til å tenke nytt. Likevel tenker Ap som de alltid har gjort. De ønsker gammeldagse løsninger som mer statlig innblanding, de vil at staten skal være lokomotivet i næringsutviklingen og de vil at staten skal eie mer i folks bedrifter.

Det skal ikke være opp til staten å gå inn i børsnoterte selskaper og detaljstyre hvilke prosjekter som skal gjennomføres, den jobben kan oljeselskapene mye bedre enn politikere. Dette er feil medisin på problemene næringslivet opplever. Jeg tror ikke at Ap har løsningen som tjener Kværner eller andre bedrifter i Trøndelag.

Det er private arbeidsplasser som er hardest rammet av covid-19-nedstengningen. Det handler i stor grad om små og mellomstore bedrifter som butikker, små reiselivsaktører og gründerbedrifter. Høyre mener at folk som har mistet jobben i privat sektor skal tilbake til privat sektor.

Vi kan ikke erstatte private bedrifter med flere offentlige arbeidsplasser slik Arbeiderpartiet vil. Det er inntektene fra privat sektor som har gjort det mulig å hjelpe de kriserammede arbeidsplassene. Det er også inntektene fra privat sektor som gjør at vi har råd til et godt velferdssamfunn. Derfor trenger vi en politikk som raskest mulig legger til rette for ny vekst for privat sektor.

LES OGSÅ: - Ap har satt Frp og Sp i førersetet

Ap gikk til valg på å øke skattene med 15 milliarder kroner i 2017. De økte også skattene og avgiftene i sitt alternative statsbudsjett i 2020 med 10 milliarder. Dette er en utvikling Høyre advarer mot. Verdiene må skapes før de kan fordeles. Dette kan det virke som at Arbeiderpartiet sliter med å forstå.

Høyre vil senke skattene, og vi vil bygge ut samferdsel. Nå bygges det nye veier i hele Trøndelag i et tempo som aldri før. Dette ville vært en utenkelig utvikling med Ap bak rattet.

Linda Hofstad Helleland (H).  Foto: Nils H. Toldnes

LES INNLEGGET: Vi står på kjempers skuldre når krisen banker på døra

40 000 arbeidsplasser ble skapt i privat sektor i Norge i fjor. Det viser at Høyres politikk virker. Vi har fått til mye, men mye gjenstår. Høyres programkomité vil blant annet foreslå en forenklingsreform. Hensikten er at bedrifter, enkeltpersoner og organisasjoner skal kunne sende inn forslag til regler, rapporteringskrav og reguleringer de mener bør fjernes eller endres. Forslagene vurderes så av panelet, som er sammensatt av partene i arbeidslivet og representanter fra små og mellomstore bedrifter.

Reglene for næringslivet må være enkle, effektive, forutsigbare og konkurransedyktige målt mot andre land. Derfor vil vi kutte i formueskatten. Norske bedriftseiere skal ikke ha dårligere konkurransevilkår enn utenlandske. Men det får de med Arbeiderpartiets skattepolitikk.

LES OGSÅ: Ingen har avlyst det grønne skiftet, Adressa

Nå haster det med å trygge eksisterende arbeidsplasser, og det haster med å skape nye i en helt spesiell situasjon. Er Arbeiderpartiet villig til å ta de tøffe kampene for å sikre økonomisk vekst? Eller har de gjort seg avhengig av næringsfiendtlige partier som Rødt, SV og MDG? I mange tilfeller kolliderer ønsket om vekst med ønsket om vern. Trøndelag må bygges, ikke bare vernes.

Og Trøndelag bygges best av de som kan bygge, nemlig kreative lokale mennesker med initiativ og pågangsmot - ikke av staten med Ap bak rattet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå