Effektiv vegbygging betyr å finne de beste løsningene

  Foto: Statens vegvesen

Saken oppdateres.

Viser til innlegg i Trønder-Avisa fra Henrik Kierulf og Ingvill Dalseg og innlegg fra Johan Arnt Vatnan, 22. mai 2020. Dagens regjering og ledende politiske miljø har skapt inntrykket av at deres oppfinnelse Nye Veier er det eneste saliggjørende. Mens Nye Veier kan skryte av sin fortreffelighet, har Statens vegvesen (SVV) fått munnkurv. Det lukter lang vei at den egentlige grunnen til dette spillet, er å føre god Høyre-politikk – å privatisere offentlig forvaltning! Politikken er i så fall en ærlig sak, men det spillet som nå spilles, er ikke det! Det å hevde at SVV lett stivner i sine vante arbeidsmåter, glemmer å gjøre nødvendige endringer og at antallet ansatte har svulmet opp, er ubegrunnet og respektløst.

LES OGSÅ: Skal bygge trøndersk vei for 4 milliarder kroner

Det nevnes aldri at Statens vegvesen har vært effektivt og nyskapende i måten de har håndtert store utbyggingsprosjekt på. Bare for å nevne noen få fra den senere tid: Ryfast med Ryfylketunnelen – verdens lengste undersjøiske tunnel, Helgelandspakken med vegutviklingskontraktene og OPS-prosjektet, Løten-Elverum. Sistnevnte er kåret til beste transportprosjektet i Partnerships Award 2019 av en internasjonal jury – i sterk konkurranse med prosjekter fra blant andre Tyskland, Nederland, med flere. Der lovprises prosjektets kontraktsutvikling og innovative modell for konkurransegjennomføring.

Det hevdes stadig vekk at Nye Veier bygger billigere og raskere. Billigere og raskere enn hva og hvem? Ingen vegprosjekt er like, til det er utfordringene altfor forskjellige fra prosjekt til prosjekt. Hva med fremtidige drifts- vedlikeholdskostnader? Kvalitet har også en pris.

LES OGSÅ: Disse fem kjemper om kontrakt på fire milliarder

Vegplanlegging er som regel den mest tidkrevende delen av et vegprosjekt, og der legges føringene for en god gjennomføring. I starten har Nye Veier kunne benytte seg av ferdig regulerte vegplaner, overlevert fra Statens vegvesen. Nye Veier kunne så starte direkte på gjennomføringsfasen.

Nye Veier hevder at totalentrepriser og kontraktsformen for samhandling gir beste resultat i gjennomføringsfasen. Det kan være, men det passer ikke for alle prosjekt. Nyskapende er det heller ikke – se Statens vegvesen sine håndbøker R760 og V771.

Alle vet at ingen blir norgesmester over natta, det gjelder også Nye Veier. For alle som vil opp og frem, gjelder én ting; iherdig trening, stadig å se etter nye måter å forbedre seg på, være ydmyk og å lære av andres og av egne erfaringer.

Statens vegvesen og Nye Veier kunne blitt et fremragende godt lag dersom det beste av begge organisasjonsmodeller kunne utnyttes fullt ut. Det betyr imidlertid at samarbeidet tuftes på ærlighet, respekt og å ville hverandre vel. Det ligger også godt til rette, siden tidligere øverste leder i Nye Veier (2016-2019), Ingrid Dahl Hovland, nå er tilsatt som ny vegdirektør i Statens vegvesen?

Her kan du lese mange debattinnlegg og artikler om Nye Veier og utbyggingen av E6 Ranheim-Værnes.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå