Vårjakt på bjørn er uakseptabelt

Bjørnespor, foreviget i forbindelse med en reportasje i Adresseavisen. Naturvernforbundet reagerer på utspill fra Bondelaget i dette debattinnlegget.   Foto: mari vold

Saken oppdateres.

Vi ser at Bondelaget med Bartnes i spissen går inn for å skyte bjørn som nettopp har kommet ut av hiet. De ønsker å skyte bjørn i områder med binne uten å ta hensyn til at de kan skyte binne med unger, det mener vi i Naturvernforbundet er uakseptabelt.

I rovviltregion Midt-Norge (rovviltregion 6) er bestandsmålet på tre årlige ynglinger ikke nådd. Det nasjonale målet er heller ikke nådd og alt for mange dyr skytes hvert år på skadefelling og lisensjakt. Områdene for bjørn i region 6 som rovviltnemda har vedtatt er, ifølge Miljødirektoratet og NINA, alt for små for at bjørnen i vårt område skal kunne nå bestandsmål som er tre årlige ynglinger. Rovviltnemnda nekter å forholde seg til fagkunnskapen. At den biologiske kunnskapen ignoreres er dessverre noe vi ser ofte i disse politisk oppnevnte rovviltnemdene. Det er dårlig forvaltning av en sterkt trua art og vi etterlyser en forsvarlig og kunnskapsbaser rovdyrforvaltning.

LES OGSÅ: Avvis endringer for rovdyr

Bjørn som nettopp har kommet ut av hiet kan vandre langt og om kort tid ha flyttet seg til et bjørneprioritert område. Vi er ikke mot at bønder skal få felle bjørn som gjør skade på husdyr, men vårjakt på bjørn bommer hvis det er formålet. Skal vi skyte bjørn bare fordi den er bjørn?

I 2019 ble 13 bjørner skutt i Norge, 4 av disse i Trøndelag. Bestanden gikk ned fra 166 registrerte bjørner i Norge i 2010 til bare 125 bjørner i 2017. I 2018 ble det påvist 138 bjørner, en liten oppgang etter mange år med nedgang (tall for 2019 er enda ikke kommet). Dette tilsvarer knappe åtte ynglinger, noe som er langt under det nasjonalt vedtatte bestandsmålet på 13 årlige ynglinger. Dette tallet er dessuten ikke et faglig satt bestandstall for en forsvarlig og langsiktig overlevelse av bjørn, men et politisk bestemt tall.

LES OGSÅ: Elvestuen ber Trøndelag gi mer plass til bjørn

Vi synes det er oppsiktsvekkende at kunnskapen settes til side i denne saken og at det presses på når man risikere å skyte binner. I verste fall skytes binne mens nyfødte unger går alene og dør.

Man kan også spørre hvordan Bondelaget og den nye rovviltnemda i Trøndelag tenker at vi skal nå bestandsmålet for bjørn som Stortinget har vedtatt?


På forsiden nå