Kommunen svarer: Sykling på fortau og i marka

Det er behov for bedre tilbud både over Bakke bru og i Bjørndalen, som er steder nevnt i innlegget, skriver Richard Liodden Sanders.  Foto: Leikny Havik Skjærseth

Saken oppdateres.

Viser til innlegg fra Tone Mjelva og Randi Dugstad i Ordet Fritt 2. juni med spørsmål om regelverk.

  1. Er det lov å sykle på fortauet? Svar: Ja. Norge og Island er eneste land som lar voksne sykle på fortau, men trafikkreglene er klare: Syklende skal ta hensyn ved å passere gående i tilnærmet gangfart. Politiet håndhever trafikkreglene.
  2. Er det lov å sykle på fortauet der det også er sykkelfelt? Svar: Ja. I Norge er det ikke påbudt å bruke sykkelveg eller sykkelfelt. Derfor er det lov å sykle på fortau selv om det er sykkelfelt langs veien, som over Bakke bru.
  3. Hvor skal vi gå og sykle på en kombinert gang- og sykkelveg? Svar: Som gående skal man ifølge trafikkreglene og gå på venstre side. Det finnes noen dommer som i praksis sier at det er reglene for gangveg som gjelder, og at syklende skal passere fotgjengere i tilnærmet gangfart. Trafikkreglene sier ikke noe om dette.

LES INNLEGGET HER: Syklister, fotgjengere og andre landeplager ...

Innlegget spør også om regler i utmark. Vegtrafikkloven gjelder bare på veg eller på område som har alminnelig trafikk med motorvogn. I og med at trafikkreglene er gitt med hjemmel i vegtrafikkloven, vil de ikke gjelde på områder som ikke har alminnelig ferdsel med motorvogn.

Sykling i marka: Som i trafikken for øvrig er det dessverre eksempler på folk som ikke tar tilstrekkelig hensyn i møtet med andre brukere på stiene rundt byen. Norsk Organisasjon for Terrengsykling (NOTS) har blant annet utarbeidet et sett med stivettregler, der fokuset er å bygge gode holdninger for hvordan stisyklister bruker marka og omgås andre. På stien som på fortauet er det den mykere trafikanten som skal ha forkjørsrett.

LES OGSÅ: Som fotgjenger i Trondheim er jeg fritt vilt, jaktet av syklister

Miljøpakken har som oppgave å realisere politisk vedtatte mål om at flere skal sykle og gå. Et viktig tiltak er å bygge trygge løsninger som separerer gående og syklende, slik at vi reduserer konflikten mellom myke trafikanter. Det er behov for bedre tilbud både over Bakke bru og i Bjørndalen, som er steder nevnt i innlegget.

Miljøpakken har ikke et eget ombud for syklister, men vi har fagfolk som sørger for fortau, snarveier og trafikksikkerhetstiltak også for fotgjengere. Min rolle er å bidra til at Miljøpakken bygger trygge og attraktive sykkeltilbud. Miljøpakken har også fagansvarlig for gåing, med ansvar for attraktive snarveger og helhetlig gangnett.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå