Hommelvik – et knutepunkt for framtida

Hommelvik Stasjonsby skal bygges like ved jernbanestasjonen og gjøre Hommelvik til et framtidsrettet, grønt knutepunkt, skriver de to som representerer utbygger.   Foto: Illustrasjon: PKA Arkitekter / Agraff

Saken oppdateres.

4. juni ble planen for den nye bydelen Hommelvik Stasjonsby lansert. Det er en plan for å gjøre Hommelvik til et livskraftig, grønt knutepunkt for framtida. Plassert rett ved jernbanestasjon og bussholdeplass blir den nye bydelen et attraktivt bosted også for dem som har sin daglige jobb i Trondheim. Hommelvik Stasjonsby skal skape verdi for alle og gjøre Hommelvik til et enda bedre sted å leve og bo.

Det er sju år siden Malvik kommune vedtok reguleringsplanen for Moan-Stasjonsfjæra som slår fast at det skal bygges boliger i området. Planen for Hommelvik Stasjonsby er en direkte oppfølging av dette vedtaket og solid forankret i nasjonale og regionale føringer for boligbygging nær knutepunkt for kollektivtrafikk. Ifølge Trøndelag Fylkeskommunes Trøndelag i tall 2019 skal områdene langs jernbanen Trondheim—Steinkjer ha den største befolkningsveksten de neste 20 årene. Med Hommelvik Stasjonsby er Hommelvik klar for å ta sin del av denne veksten. Inntil 350 moderne boliger og nye næringsarealer ved det planlagte Strandtorget vil bidra til å stanse butikkdøden og tilføre sentrum og kommunen nye inntekter og nytt liv.

LES OGSÅ: Det jeg reagerer mest på, er at Nye Veier sier E6 ikke blir lagt gjennom Hommelvik

Bane NOR Eiendom er 50 prosent eier av Hommelvik Stasjonsby AS. Det statlige selskapet ønsker at det skal bygges flere boliger nær jernbanestasjonene her i landet, også i Hommelvik. Det vil styrke kollektivtrafikken og bidra til at byene når målet om nullvekst i biltrafikken.

Mange med hjerte for Hommelvik har vært bekymret for at det skal bygges boliger helt ned i flomålet. Når planen nå er lagt fram, behøver ingen bekymre seg for det lenger. Stasjonsfjæra i Hommelvik er allemannseie, og det skal den fortsatt være.

Sjekk ut! midtnorskdebatt.no

Hommelvik Stasjonsby blir en grønn bydel. Mellom boligene og badestranda skal det ligge et 50-60 meter bredt grønt belte, et opparbeidet friluftsområde på 20 mål tilgjengelig for alle. Malvikstien blir forlenget og skal gå som en hovedåre gjennom området. Sammen med ny bru over jernbanen vil den populære turveien mellom Muruvik og Hommelvik gjøre det nye friluftsområdet ved Stasjonsfjæra til en attraktiv møteplass og et naturlig startpunkt for gode turopplevelser.

Vinnerne av arkitektkonkurransen, PKA Arkitekter og Agraff Arkitekturs landskapsarkitekter, ble valgt fordi de hadde det beste forslaget for å utvikle Moan som friluftsområde og bevaring av Stasjonsfjæra som allemannseie. Vi ser for oss at det nye friluftsområdet skal ha aktivitetssoner og parkanlegg. Rett nedenfor Strandtorget har vi foreslått en ny pir. Alle som har levd en stund, husker de gamle pirene, Millerkaia og Meråkerkaia, som stakk langt ut fra stranda. Ideen er å gjenskape en slik pir med nye aktiviteter.

LES OGSÅ: Nye Veiers massive utfylling i utløpet av Stjørdalselva er naturvandalisme

Åpent prosjektkontor. Det er ikke avklart i detalj hvordan friluftsområdet skal se ut. Vi ønsker at hommelvikingene selv skal være med på å bestemme hva det skal inneholde, og hvordan det skal utformes. Alle er velkomne til å komme med innspill. Fram til neste helg er det åpent for alle på prosjektkontoret vårt på Strømheim i Hommelvik. Her kan folk komme og se nærmere på planene, stille spørsmål og komme med innspill. Det er også mulig å levere forslag på hjemmesidene våre: hommelvikstasjonsby.no

Den nye brua over jernbanen gir enkel atkomst fra sentrum og Jernbanetorget til Strandtorget, de nye boligene, friluftsområdet og Stasjonsfjæra. Forbindelsen blir tett mellom gamle Hommelvik sentrum og den nye bydelen. Slik forsterker brua sammenhengen mellom gammelt og nytt. Det gjør også arkitekturen.

Les også: Nye Veier-direktør: Faktafeil og unyanserte påstander om E6-utbygginga

Historie og byggeskikk. De nye boligene er utformet med respekt for Hommelviks historie og byggeskikk. PKA Arkitekter og Agraff har hentet inspirasjon fra den tradisjonelle saltak-bebyggelsen i sentrum. Med treindustrien på 1800-tallet vokste Hommelvik med små trehus, tun og parker. De tradisjonelle saltakene, tunene og parklommene blir videreført i Hommelvik Stasjonsby. Vi har også lagt stor vekt på siktlinjer mellom byggene slik at den nye bebyggelsen ikke framstår som en mur mot fjorden sett fra sentrum.

Den åpne plassen ved enden av brua fra Jernbanetorget har vi kalt Strandtorget. Det har vi planlagt slik at det kan bli et attraktivt sted for alle i Hommelvik. Her er det plass til butikker, kanskje en liten strandkafé og nedgang til piren ut i sjøen. Målet er at det skal myldre av folk og aktivitet på Strandtorget, ikke bare i badesesongen, men hele året.

I samarbeid med hommelvikingene og Malvik kommune starter vi nå arbeidet med å lage detaljerte planer for Hommelvik Stasjonsby. Det gleder vi oss til. Sammen skal vi skape en moderne, grønn bydel som gjør det enda bedre å leve og bo i Hommelvik.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå