Debatt:

Nei til rasering av Hommelvik

Stavsjøfjelltunnelens nordlige tunnelåpninger, og de nye bruene som Nye Veier ønsker å bygge i Hommelvik.  Foto: Illustrasjon: NYE VEIER AS/MULTICONSULT/ACCIONA CONSTRUCCIÓN

Saken oppdateres.

Tettstedet Hommelvik ligger der det ligger – mellom storbyen Trondheim og den mindre byen Stjørdal med Værnes flyplass like ved. Det er kort vei fra tettstedet til nabobyene. Det går tog på skinner og buss både på gammelveien langs sjøen og motorveien. Sistnevnte byr på en fartsgrense på 90 km/t.

LES OGSÅ: 110 km/t gir vesentlig større samfunnsøkonomisk nytte

Denne hastigheten er åpenbart ikke nok for utbyggere som Nye Veier AS for å spare tre - 3 - minutter på bilenes ferd gjennom Malvik kommune. Trafikkapasiteten fra dagens motorvei skal økes med det dobbelte antall kjøretøyer, altså hvis Nye Veier AS får kommunestyrets velsignelse. Hvem har etterspurt en ny motorvei med fire felt? Trolig ikke innbyggerne i Malvik. Er det samfunnsøkonomisk fornuftig i 2020 å satse på bredere veier og økt fart? Og det i en tid hvor det bremses opp i flere store veiprosjekter flere steder i landet. Mye har skjedd siden områdereguleringen ble vedtatt 23. mars 2015. Utviklingen taler ikke for mer vei og økt fart.

Nye Veier AS har fått mandat fra Stortinget til å oppruste/utbedre deler av veinettet i Norge. Ifølge mandatet skal utbyggingen «bidra til færre drepte og skadde i trafikken». Nye Veier har siden 2018 sammen med det spanske entreprenørselskapet Acciona forberedt E6 Ranheim-Værnes.

I Bladet (for Malvik og Stjørdal) 16. mai ble denne planlagte veiutbyggingen omtalt. For en utflyttet hommelviking på familiebesøk, var lesningen en uvirkelig opplevelse.

LES OGSÅ: La politikere og brukere kunne sammenlikne alternativene for ny E6

Jeg har lest om reguleringsplan fra 2016, avisinnlegg og ikke minst Nye Veiers egen presentasjon av prosjektet. Dagens motorvei går i tunnel gjennom Stavsjøfjellet og munner ut ved Høybyveien før den igjen forsvinner i fjellet på vei mot Hell. Forslaget som kommunestyret nå skal ta stilling til har valgt bort vei gjennom tunnel fordi Stavsjøfjellet ikke tåler flere veiløp. Dermed skal den nye motorveien gå i en ny veilinje nærmere bebyggelsen, såkalt dagsone.

Skal kommunestyret i Malvik godta en firefelts motorvei gjennom det trange veirommet i Hommelvik? Firefelts vei betyr en bredde på 23 meter pluss såkalt veiskulder på begge sider på 5,50, altså 28,5 meter. Beboerne i Hommelvik skal skjermes for syn/lyd/forurensning m.m. med en 3 meter høy skjerm på begge sider, sies det. Deler av den nye veien vil gå langs det vernede Homla-vassdraget.

Nyveien vil også få konsekvenser for Muruvik på grunnlag av utfyllinger. Det samme gjelder området fra Muruvik og til Hellstranda. Jeg har ikke funnet tegninger/modeller av «nye» Hommelvik – altså en visuell konsekvensutredning. Kanskje skylder Malvik kommunestyre befolkningen en motmelding til Nye Veiers planer, om enn i 12. time.

LES INNLEGGET: Flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t

Nye Veiers presentasjon er en studie i sirkelargumentasjon og manipulasjon. Der står det blant annet at det før, gjennom og etter Hommelvik skal man kjøre i 110 km/t, men fordi bilførerne ikke vil merke noen forandring på veien før og etter tettstedet, vil det være trafikkfarlig å bremse ned til 90 km/t når man fyker gjennom Hommelvik. Derfor må man ha 110 km/t også her (!). Og de aller fleste som benytter veien vil bruke den som transitt – de skal ikke til Hommelvik.

Hva får Malvik kommune igjen for en rasering av Hommelvik? Noen flere avkjøringer, ja. Alt annet er negativ «gevinst» for beboerne. En firefelts motorvei gjennom Hommelvik vil for alltid ødelegge miljø og trivsel. Kommunestyret må trekke i nødbremsen. Nei til rasering av Hommelvik.

LES OGSÅ: Kjære Nye Veier: La fartsgrense 110 km/t forbli en drøm

På forsiden nå