Hommelvik Stasjonsby - en mislykket visjon

Jørgen Enoksen leder ungdomsutvalget i Malvik  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Nå er det på tide at bygge-kåte politikere og utbyggere stikker fingeren i jorda, framfor første spadetak. Moan/Stasjonsfjæra har vært ett omdiskutert prosjekt, nå er det på tide at vi stopper det hele! Utbygging i fjærsteinene begynner å bli ett stadig mer omdiskutert tema, da flere strandsoner blir erstattet med bygningsmasse. Hvorfor skal Malvik være med på dette?

Å bygge ned sårt tiltrengt natur i umiddelbart nærhet av Hommelvik sentrum er ikke løsningen! Å bygge ned Stasjonsfjæra med betongklosser tett i tett, slik man valgte å gjøre med Hommelvik Sjøside tror jeg ikke (i likhet med mange andre) er den beste løsningen for Moanområdet.

LES OGSÅ: Hommelvik – et knutepunkt for framtida

På Hommelvik Sjøside endte man opp med store arealer med plen, noen busker og minimalt med sjel. Hommelvik skal selvfølgelig bli ett sterkere kollektivknutepunkt og fortettes til en viss grad, men skal man fortette vil også behovet for en grønn lunge bli større. Å bygge igjen det siste man har av naturlig utsyn mot fjorden, tror jeg i likhet med leder i Friluftrådet, innbyggerinitiativet og Ungdomsrådet er feil. Her må man tenke bærekraftig og framtidsrettet, det kommer generasjoner etter oss! I kommunestyret uttalte flere representanter at de ville inkludere innbyggerne og ungdommen i den videre prosessen.

LES OGSÅ: Det jeg reagerer mest på, er at Nye Veier sier E6 ikke blir lagt gjennom Hommelvik

Innbyggerne sin underskriftskampanje ble forkastet, og Ungdomsrådet som har som oppgave å representere ungdommen ble ikke hørt: Her er det lite som vitner til at man vil ha innbyggerne med på laget. Å se utkastet fra utbyggeren er akkurat som jeg hadde fryktet, store dominerende bygninger som blokkerer for det siste «vinduet» Hommelvikingene har til fjorden. Ifølge utbygger vil de bidra til at Hommelvik blir ett ende bedre sted å bo og leve. Den beste måten de kan gjøre det på er å holde seg borte fra Moanområdet, og å komme seg ut av Stasjonsfjæra!

Sjekk ut! midtnorskdebatt.no

Utbyggere og politikere har gjennom hele prosessen lovet at man skal føle seg velkommen i fjæra og at utbyggingen ikke skal gjøre det å ligge i fjæra mindre attraktivt. Å se forslaget til utbygger er skremmende, men ikke sjokkerende. Det er som forventet, her skal man kline inn mest mulig på minst mulig plass. At arkitektene mener dette ivaretar byggeskikken for Hommelvik er en eneste stor fornærmelse. Jeg tror utbyggerne og politikerne ikke bare har tatt seg en skje, men en hel flaske for mye med Møllers. Det er på tide at vi rykker tilbake til start, løfter blikket og tenker nytt og framtidsrettet for kommende generasjoner.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå