Saken oppdateres.

Podkasten er et samarbeid mellom Saupstad/Kolstad ungdomsråd (SKUR), Adresseavisen og Barne- og familietjenesten på Heimdal.

I valgfaget «Demokrati i praksis» på Huseby ungdomsskole har de jobbet med FNs bærekraftsmål, og de to jentene som stiller opp i denne podkasten, valgte seg FNs bærekraftsmål om god helse. Live Naomi Lubanda Husby er podkast-vert.

- Vi så på tilbudet for grunnskolen i Trondheim kommune, og tenkte at vi skulle prøve å lage en ny plan. Det står mye om vaksinering, måling av høyde og annet om den fysiske helse, men vi synes det var veldig lite om psykisk helse der. Derfor synes vi den er for dårlig, forklarer Nakoly og Barwari.

I deres nye helseplan vil de blant annet at skolen skal blande inn foreldrene tidligere og «lære dem å snakke med barna sine».

- Vi tenker at unge bør lære om puberteten tidligere enn i 5. klasse, for folk kommer i puberteten i ulikt tempo. Unge må få vite at det ikke er farlig eller unormalt, mener de to.

- Politikere må få større fokus på psykisk helse, slår de fast.

PS: Elevene har tatt utgangspunkt i skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver, slik de står beskrevet blant annet her. Dette bygger på nasjonale retningslinjer for Helseundersøkelse og helsesamtale.

Hør hele samtalen i podkasten:


I denne podkasten møter du (fra venstre) Aime Grace Nakoly, Live Naomi Lubanda Husby og Jin Ahmed Amin Barwari.

På forsiden nå