Ungdommen svarer Tore O. igjen: Politikk dreper ikke ungdomstida!

Saken oppdateres.

Å nekte politisk engasjert ungdom demokratisk medvirkning er å undervurdere dem.

Å dytte voksengrensene nedover er et større problem enn det motsatte, mener fylkesordfører Tore O. Sandvik. Men å gi ungdom innflytelse og mulighet til demokratisk medvirkning er ikke det samme som å frata dem ungdomstida. Voksengjøring kan være problematisk når det for eksempel er snakk om reklame som retter seg inn mot ungdommer og skaper kjøpepress – men det er ikke det samme som å la politisk engasjerte ungdommer få mulighet til innflytelse.

HØR PODKASTEN: Er fylkesordføreren en gretten gubbe?

Sandvik skriver at det er bredt dokumentert at 16-årig stemmerett ikke øker valgdeltakelsen. Forsøksordningene i Norge i 2011 og 2015 viste at 16-åringene var like ivrige på å delta i valg som resten av befolkningen. Og erfaringene fra andre land, hvor hele befolkningen av 16-åringer har fått stemmerett, viser det motsatte – som også valgforsker Johannes Bergh fastslår i boka «Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide». Unntaket blant deltakerne i Norge kan forklares med en omvendt forsøkseffekt – deltakerne ble ikke så påvirket, fordi de visste at denne valgdeltakelsen var et eksperiment.

LES OGSÅ: Tore O. svarer ungdommen: Ikke gjør barn til voksne for tidlig

Det er et vanlig refreng blant eldre politikere å se på politisk engasjerte ungdommer, og ungdommer som engasjerer seg i organisasjonslivet, som «ikke ekte» ungdommer. Det er klart ungdommer skal få være ungdommer, men for mange betyr dette å drive med politikk og leve ut samfunnsengasjementet sitt. Vi har ikke tenkt å tvinge noen tenåringer som ikke er interesserte i det til å gå i kommunestyremøter – det er tross alt ikke SÅ mange førtiåringer som er interesserte i det heller! Vi har imidlertid tro på å la de ungdommene som er interesserte, ha muligheten til å utøve innflytelse, og være en del av den demokratiske medvirkningen. Vi vil utvide demokratiet – det finnes lite barnefiendtlig med det.

LES OGSÅ: «Nei, Tore Sandvik, det er ikke alltid de voksne som vet best!» skrevet av Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Sandviks innlegg avsluttes med en nokså oppskriftsmessig avskriving av ressurssterke ungdommer, med en formaning om at barne- og ungdomstida har en egenverdi i seg selv. «Vi blir tidsnok voksne, på godt og vondt», skriver Sandvik. Det er betimelig å minne Sandvik på at dagens ungdomsgenerasjon er den mest engasjerte vi har sett på svært mange år – kanskje noensinne. Klimastreikene bør kunne fungere som en pekepinn i så måte – 16-åringer er klare til å delta i demokratiet.

LES OGSÅ: Bare halvparten av de yngste bruker stemmeretten. Spesielt én sak er viktig når de velger parti

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå