Debatt:

Det er tid for motkonjukturpolitikk, ikke tid for kjepper i hjulene

Hyttebygging i Oppdal.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Oppdals politiske ledelse meddelte i sist kommunestyremøtet at det nå er «nye regler som gjelder». Vi har ventet en stund på at posisjonen skulle bedrive politikk, men at Senterpartiet vil stoppe hytteutbygging i distriktet, det kom nok overraskende på flere enn meg.

Det er viktig for den som skal selge tomter, for utbygger og for kjøpere, at regler og bestemmelser er forutsigbare og tydelige. Reglene har Oppdal kommune i en arealplan, som kommunestyret har vedtatt, etter en omfattende prosess. Arealplanen sier noe om hvilke områder og areal som kan brukes, hva som kan bygges og hva som skal bevares.

LES OGSÅ: Vil du dele hytta med Hansen på Tiller?

Arealplanen er ikke bare regler, den er faktisk rettslig bindende for arealbruken i et område. Forutsigbart vil du nok tenke! Men nei, vårt politiske utvalg for bygg- og plansaker ser ikke ut til å tenke det, de valgte i sist møte å ta ut to tomter fra planen, to tomter som omsøkes bebygd i trå med arealplanen.

Vi har et utvalg for bygg- og arealsaker som ikke følger vedtatte planer, arealplanen vedtatt av kommunestyret selv. Vel vitende at utvalget har delegert myndighet fra kommunestyret til å gjøre denne jobben. Men så klarer jo heller ikke alliansen i kommunestyret å følge planer som kommunestyret selv har vedtatt.

For god ordens skyld skal jeg presisere at det alltid er rom for å prioritere beiteområde, dyr eller planter fremfor utbygging. Men jeg blir redd når alliansen fra talerstolen i kommunestyret lover mindre utbygging av hytter og omkamper på vedtatt arealplan.

LES OGSÅ: Hyttekommunene har seg selv å takke

Det er viktigere enn noen gang, at Oppdal har en tydelig og forutsigbar næringspolitikk. Det er tid for motkonjunkturpolitikk, ikke tid for å bremse opp og stikke kjepper i hjulene.

Hytteutbygging er en av de viktigste motkrefter til avfolking og gjengroing i distriktene – to av Norges største samfunnsutfordringer; aspekter som er viktige i den helhetlige politikkutvikling. Fotavtrykket til Norges nesten 500 000 fritidsboliger dekker totalt 0,14 prosent av Norges fastlandsareal. Det er vanskelig å se at dette kan kalles «nedbygging».

LES OGSÅ: Her selges hyttetomter for over 50 millioner

Bærekraftig bruk av naturen betyr ikke å stoppe all bruk av naturen, men balansert bruk med fokus på helhetlig samfunnsutvikling. Byggenæringen i Oppdal og Rennebu har i flere år arbeidet mot en miljøvennlig og bærekraftig bygging av hytter. Jeg har selv besøk Lundhytta AS og Norrøn Laft som begge er meget bevisste og fremoverlent hva gjelder miljøtiltak og bærekraftig satsing.

Hva ville Oppdal vært uten fritidsbebyggelsen? Åpenbart ikke en distriktskommune på handelstoppen! Inntekter som 145 millioner i varehandel, 300 millioner til bygg og anleggsbransjen og 220 millioner til overnatting, servering og opplevelser er inntekter Oppdal ikke bare kan «omstille» seg fra.

Nå er tiden for å skape mer, få alle folk i arbeid, omstille og stimulere. Det krever investeringer fra Oppdal kommune, men pengene vil komme tilbake, den dagen skatteinntektene til kommunen skal gjøres opp.

LES OGSÅ: Det er tid for mer bærekraftig hyttebygging

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå