Området Overvik tar med seg nye eiere

Vi ser frem til å presentere den nye eierstrukturen som vi mener styrker både Overvik, bydelen Ranheim og blir et positivt tilsnitt også til Trondheims boligbygging nå og i fremtid, skriver Berdon Sønderland.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Holmetjern Invest er en langsiktig hovedeier og utvikler på Overvik. Holmetjern Invest etablerer nå sammen med TOBB den nye eierstrukturen som skal gjennomføre utbyggingen på Overvik. Dette har vært en god prosess med stor interesse som vi nå er i sluttfasen på gjennomføring av.

Prosessen har frem til nå vært konfidensiell, med due diligence som inkluderer dyktige mennesker innenfor jus, revisjon med mer fra mange selskaper. Prosessen for den nye eierstrukturen er ikke ulik det man gjennom siste året har sett også på for eksempel E.C Dahls, Brøset, Urban Property, Veidekke og flere større transaksjoner i Trondheim og Norge etc. At slike prosesser er konfidensielle er helt normalt, fordi det er tale om børssensitiv informasjon som man etter norsk lov plikter å holde konfidensiell (Verdipapirhandellovens § 3-4). Alle som har mottatt informasjon er gjort oppmerksom på at informasjonen er børssensitiv og følgelig må behandles konfidensielt etter reglene for insidere, slik loven krever.

LES OGSÅ: Hemmelige dokumenter avslører planene for ny bydel

LES OGSÅ: - Jeg trodde ikke det jeg leste

Vi ser frem til å presentere den nye eierstrukturen som vi mener styrker både Overvik, bydelen Ranheim og blir et positivt tilsnitt også til Trondheims boligbygging nå og i fremtid. TOBB vil ha en ledende rolle i det nye selskapet. Dette vil sikre mange nye boliger til TOBBs medlemmer.

LES DEBATT: Matjorda på Overvik Gård må bevares som uerstattelig for ettertiden

Man må gjerne ha den meningen man vil om oss og våre prosjekter og prosesser, men da må man danne seg den meningen basert på riktig faktum så man ikke konkluderer basert på et feilaktig bilde kun basert på enkeltes meninger. Vi synes det er viktig at dere som lesere er klar over følgende fakta:

 1. Overvik har vedtatt områdereguleringsplan med 100 prosent tilslutning fra bystyret.
 2. Områdereguleringsplanen inneholder bl.a rekkefølgekrav og rekkefølgebestemmelsene for utbyggingen av hele området Overvik med tilhørende infrastruktur, skole og idrett.
 3. Detaljreguleringen for første byggetrinn ble vedtatt med 100 prosent tilslutning fra Bystyret i tråd med områdereguleringsplanen. Første byggetrinn på 74 enheter har solgt over 85 prosent og er under oppføring.
 4. Detaljregulering for neste byggetrinn ble vedtatt 29. april 2020 med 100 prosent tilslutning i bystyret i tråd med områdereguleringsplanen.
 5. Holmetjern Invest er hovedeier i Overvik både før og etter ny eierkonstellasjon.
 6. Holmetjern Invest har gjennom siste året gjort avtaler om utkjøp av alle mindretalls aksjonærer og forhandlet med nye langsiktige medeiere sammen med TOBB.
 7. TOBB tar en ledende rolle i den nye eierstrukturen og daglig leder i TOBB blir styreleder i det nye selskapet.
 8. Overvik skal ihht vedtatt områdereguleringsplan utbygges med minimum 2400 boliger som blir organisert via TOBB systemet.
 9. Overvik forventes i henhold til prospektet i snitt å levere i intervallet fra 50 – 180 enheter pr år i prosjektets løpetid avhengig av de forskjellige scenariene markedet under tiden vil gi.
 10. Parkering og bilandel går ned med 40 prosent allerede fra byggetrinn 1 til byggetrinn 2.
 11. Alle nye beboere i første byggetrinn får gratis busskort og gratis bildelingsmedlemskap første år.
 12. Alle utredninger for infrastruktur på og tilknyttet Overvik, tar høyde for en eventuell trafikk økning pr innbygger ved full utbygging av hele østbyen inkludert eventuell fremtidig utbygging også av hele Dragvoll.
 13. Alle salg og transaksjoner er ført av regnskapsfører i henhold til skatt- og regnskapsregler og godkjent av revisor.
 14. Selskapene har en gjeldsgrad på under 40 prosent.
 15. Området vil omsette boliger for totalt mellom 20 og 30 milliarder i prosjektets levetid.
 16. Dette vil gi en verdiskapning på ca. 8-10 milliarder fordelt på hele næringslivet som deltar i utbyggingen.
 17. Utbyggingen vil sysselsette ca. 25-27 000 årsverk i perioden.
 18. Hverken Holmetjern Invest eller andre deler av strukturen har tatt opp lån for å betale utbytter.
 19. Utbytter er utbetalt fra inntekter fra aksjesalg i perioden.

LES OGSÅ: Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

Utbyggingen vil i henhold til områdereguleringsplanens bestemmelser følge alle dimensjoneringskrav i henhold til de utredninger som er gjort. Avviker man fra dette må man som alle planer søke dispensjon. Da får man enten godkjenning eller avslag på en slik søknad.

Prosjektet Overvik viser ytterpunkter i forhold til flere scenarier, med forutsetning at all dimensjonering i utredningene overholdes. Som eksempel, alle utredninger for Overvik er hensyntatt ikke bare Overvik, men full utbygging av hele Trondheim Øst inkludert potensiell fremtidig utbygging av Dragvoll (skulle det bli aktuelt i fremtiden). Men dette forholder seg også til faktiske trafikktall over tid. Vi ser nå praktisk at bil andelen går ned 40 prosent allerede fra byggetrinn 1 til byggetrinn 2, noe som er mer enn målsetningen i nullvekstmålet. Fortsetter dette som faktiske tall vil det trafikkmessig være rom for flere beboere, siden utredningene tar høyde for en trafikk økning og ikke en trafikk reduksjon per hode.

LES OGSÅ: Nødbremsen for Overvik må dras i nå

Men som sagt, utbygging av antall beboere vil forholde seg til dimensjonering gjort i utredningene og bli løpende vurdert og dokumentert over tid så de overholdes.

Vi har forholdt oss, forholder oss og vil forholde oss til at all infrastruktur inkludert trafikkløsninger er dimensjonert for det som til enhver tid bygges. Dette fremkommer i detaljreguleringsplanene både som er vedtatt og de som vil komme i fremtid, i tråd med den vedtatte områdereguleringsplanen. Det er hyggelig å se at bildelen og parkeringsbehovet allerede er redusert med 40 prosent fra første til andre byggetrinn slik at vi har overdimensjonert utredningene. Det overrasket oss men er gledelig og viser at de tiltak vi har gjort for gode løsninger for at folk skal trenge minst mulig bil allerede materialiserer seg mer enn nullvekstmålet.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå