100 prosent av dyrkamarka på Overvik jordflyttes og nydyrkes, ingen matjord går tapt

Jeg har i avisa blitt omtalt som bonde og grunneier, og det er nettopp som denne kombinasjonen jeg skriver dette, skriver Kolbjørn Selmer.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Til opplysning i debatt som har oppstått. Dyrkamarka på Overvik er vedtatt nedbygd og det er vedtatt en bindende områdereguleringsplan med reguleringsbestemmelser og rekkefølgebestemmelser, vedtatt med 100 prosent tilslutning fra bystyret og uten innsigelser fra noen myndighet.

Men det har siste uke oppstått en unyansert debatt som mangler et viktig faktum i Adressa i forbindelse med at Overvik tar med nye eiere, hvor tema er at dyrkamarka forsvinner. De av debattantene som er reelle meningsbærere som mener det er feil og uheldig at dyrkamarka blir borte for evig ved gjennomføring av den vedtatte utbyggingen, har jeg respekt for standpunktet til. Men faktum på Overvik er at den blir ikke borte, den gjenbrukes etter eget initiativ 100 prosent ved jordflytting og nydyrking på godkjente arealer og det synes jeg er viktig at kommer frem. Jeg har i avisa blitt omtalt som bonde og grunneier, og det er nettopp som denne kombinasjonen jeg skriver dette.

LES OGSÅ: Området Overvik tar med seg nye eiere

LES OGSÅ: Hemmelige dokumenter avslører planene for ny bydel

Områdeplanens bestemmelser krever at det er en plan for dyrkamarka. Men at jeg personlig har valgt å sørge for at alt blir gjenbrukt og nydyrket så fotavtrykket for dyrket mark blir nøytralt er et forsterket privat initiativ langt utover reguleringsbestemmelsene som foreligger i vedtatt plan.


Kjør debatt!
  • Dette er et debattinnlegg. Det gir uttrykk for skribentens eget synspunkt. Send oss gjerne ditt innlegg her!

Man trenger ikke alltid en bestemmelse, det er også lov å bruke hodet. Meg bekjent er det ikke noe område som på eget initiativ har gjort tilsvarende før. Det er mange praktiske bønder som er glade for denne løsningen og som gjennom dette får styrket sine driftsenheter på arealer godkjent til nydyrking hvor de mangler matjordlaget. Flere av dem har uttrykt at de ønsker å nydyrke enda mer, men får ikke lov. Men det er en annen diskusjon.

LES OGSÅ: Nødbremsen for Overvik må dras i nå

Landbrukets egne politikere og organisasjonsfolk er ivrige i debatten om areal til dyrkamark, men de fleste har dessverre gjort lite i praksis når de har hatt muligheten til selv å skape gode løsninger slik at arealer som omdisponeres i realiteten kan gjenbrukes. Det gjenbrukes og nydyrkes veldig lite i forhold til det som bebygges til ulike formål. Mange fra landbruket er tilhenger av jordflytting og nydyrking både privat og i ordskiftet og det er bra.

Jeg håper de samme mennesker og organisasjoner i praksis også i større grad kan gjennomføre egne initiativ og bidra til å flytte dyrkamarka og sørger for at den blir del av nydyrking et annet godkjent sted når de er delaktige i at det bygges også på egne eiendommer. Det er viktig at vi alle bidrar med nydyrking i praksis også når det angår våre egne eiendommer slik at det ikke bare holdes festtaler om viktigheten av nøytral arealdisponering.

LES DEBATT: Matjorda på Overvik Gård må bevares som uerstattelig for ettertiden

Som opprinnelig grunneieren på Overvik har jeg etter privat initiativ allerede inngått avtaler og sørget for at hele arealet på Overvik blir gjenbrukt og nydyrket, så summen og avtrykket på det som blir bebygd og det som blir jordflyttet og nydyrket, blir nøytralt. For meg er dette en naturlig konsekvens av de meninger jeg har vært bærer av både privat og i det offentlige rom. Jeg har vært tydelig på at jeg ønsker å bygge ut Overvik i tråd med vedtatt områdereguleringsplan, men jeg har også vært tydelig på at jeg ønsker å gjenbruke dyrkamarka. Jeg har derimot ikke sett noen grunn til å gå ut offentlig med dette tidligere fordi dette er noe jeg har gjort fordi jeg mener det er rett, ikke fordi jeg ønsket eller trengte offentlig anerkjennelse av det.

Men nå har ordskiftet i debatten fremstilt det som at dyrkamarka blir borte, og det er feil, den blir i sin helhet flyttet, gjenbrukt og nydyrket.

LES OGSÅ: Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

Dette gjøres på eget initiativ fra meg som privatperson uten belastning for kjøperen, og jeg håper flere personer og organisasjoner fra landbruket gjør tilsvarende jordflyttingstiltak på eget initiativ når man har regulert, nedbygd eller eventuelt solgt eiendommen sin til annet formål slik jeg har gjort.

Landbrukssamvirket som har solgt eiendommen til markedsmessige tomtepriser har full mulighet til på egen kappe og uten å belaste kjøper bidra med at matjorda jordflyttes og nydyrkes på godkjente arealer og styrker grunnlaget til flere bønder i regionen som ønsker det.

Dette er allerede avtalefestet med bønder og firma som har godkjente arealer for nydyrking for jorda fra Overvik, etter mitt eget ønske og i min egen regi uten jeg trenger en reguleringskrav for at jeg har gjennomført det.

LES OGSÅ: - Jeg trodde ikke det jeg leste

Dette er ikke en unnskyldning FOR den vedtatte nedbygging som jeg har ønsket, men for meg en naturlig konsekvens VED nedbyggingen og burde være det ved all nedbygging og omdisponering etter min mening. Dette sa jeg også i et innlegg jeg holdt på jordvernkonferansen og i den påfølgende debatten etterpå for noen år tilbake.

Men jordflytting er et ganske tabubelagt tema i landbrukskretser. På tross av at veldig mange bønder ønsker seg nettopp slik matjord til nydyrking for å utvide eget areal og styrke egen driftsenhet. Istedenfor havner jorda i et deponi eller på søppelfyllinga og da har «alle» tapt. Det er dumt, synes jeg.

Dette skjer blant annet fordi de som ser dette som et tabu tror at en større bruk av jordflytting og nydyrking bidrar til et frislipp. Det tror jeg egentlig ikke noen i realiteten vil tillate at det skal være, debatten om hva som skal utbygges skal være som den er til områder har sine vedtatte omdisponering og i vårt tilfelle områdereguleringsplan og rekkefølgebestemmelser med 100 prosent tilslutning fra alle partiene bystyret.

For egen del er 100 prosent jordflytting og nydyrking på godkjent sted et naturlig valg gjort i etterkant av vedtatt reguleringsplan som jeg har ønsket. Man trenger ikke alltid et krav eller en bestemmelse, det er lov å bruke hodet og man kan på eget initiativ gjøre det man mener er rett.

Det er for meg viktigere at slike ting blir en realitet og ikke en teoretisk floskel. Det hadde også spart samfunnet for mye ubehag om dette hadde vært standard for alle i samme situasjon, tror jeg. Så lenge folk vet at dyrkamarka blir flyttet og ikke forsvinner, tror jeg det hadde spart samfunnet for mye ubehag om dette hadde vært standard når ting endrer arealformål.

Derfor har jeg etter eget ønske og initiativ sikret jordflytting og nydyrking slik at fotavtrykket med dyrket areal før og etter utbyggingen av Overvik vil være 100 prosent nøytralt. Kanskje vil andre følge eksemplet, også på eget initiativ etter hvert.

For de som er interessert i sakens faktum: 100 prosent av dyrkamarka på Overvik jordflyttes og nydyrkes, ingen matjord går tapt.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå