Debatt:

Uforutsigbar byutvikling

Å utvikle et større boligprosjekt tar mer enn en bystyreperiode, gjerne to, tre eller fire, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Det blåser opp til ny diskusjon om utbyggingsområder i Trondheim, i forbindelse med kommende rullering av kommunens arealplan og forslag om innføring av utbyggingsrekkefølge. Det er viktig og riktig at det er brede diskusjoner om hvor og hvordan byen skal utvikle seg, men på ett tidspunkt avsluttes diskusjonene gjennom at vedtak fattes i bystyret.

LES ADRESSA-SAKEN: Milliardjordet

At noen politikere, basert på Adresseavisens nylige dekning av planene for Overvik, forferdes over at det er penger involvert i boligbygging og dermed vil stoppe utbygging her, er merkelig nok, men i denne sammenheng ikke hovedpoenget.

LES OGSÅ: Moderne utvikling på Overvik

Et enstemmig bystyre ga for ett år siden grønt lys for bygging på området, gjennom at de vedtok en juridisk bindende reguleringsplan. Det mest oppsiktsvekkende i denne saken sett fra et næringsperspektiv, er at flere av de politiske partier og personer som selv var med på å utforme kompromisset om utbygging som lå til grunn for det enstemmige vedtaket, nå tar til orde for å forsøke å få dette omgjort.

LES OGSÅ: Matjorda på Overvik Gård må bevares som uerstattelig for ettertiden

Vi kan ikke ha det slik i Trondheim at også juridisk bindende reguleringsplaner settes i spill. Trondheim har behov for mange nye boliger årlig for å dekke etterspørselen.

Å utvikle et større boligprosjekt tar mer enn en bystyreperiode, gjerne to, tre eller fire. Om rammebetingelsene for å bygge boliger i Trondheim forverres ved at det blir større usikkerhet om også nylig vedtatte reguleringsplaner kan gjennomføres, på grunn av at det har vært et valg i mellomtiden, vil det få store konsekvenser. Investeringsviljen vil reduseres, vi får færre boliger og prisene vil stige. Det er i alle fall ikke innbyggerne våre tjent med!

LES BAKGRUNN: Hemmelige dokumenter avslører planene for ny bydel

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå