Avsløringene på Overvik ...

Det er for oss også rart å se på at avisas omtale av tilsvarende prosesser for områder med samme reguleringsstatus, arealbakgrunn og beliggenhet ut fra sentrum, skriver Kolbjørn Selmer.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Adressa har avslørt at vi har til hensikt å gjennomføre innholdet i et vedtak med 100 prosent tilslutning fra bystyret og vi tenker å ha med oss nye eiere for å gjøre. Det første feltet i tråd med den vedtatte planen er til informasjon under oppføring

Denne «avsløringen» startet den 7. juni hvor Adressa gir et inntrykk av at det skulle foreligge uklarhet om planstatus og at det har vært en udemokratisk prosess i forbindelse planen. Vinkling i avisa er sterkt i strid med at det siden juni 2018 foreligger et vedtak med 100 prosent tilslutning fra bystyret for områdeplanen med tilhørende reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav.

LES BAKGRUNN: Hemmelige dokumenter avslører planene for ny bydel

Det synes som om Adressa ikke respekterer den demokratiske prosessen som førte til at Overvik-planen – etter forslag fra MDG, Sp, V, PP og Ap - ble vedtatt og fikk tilslutning fra 100 prosent av bystyret. Dette var i tråd med forslaget og artikkel i Adressa 22. mai 2018. Det er med andre ord noen få av de samme partiene som fremmet forslaget til rekkefølge- og reguleringsbestemmelsene som ble vedtatt, som i dag sår tvil om dette. Det er udemokratisk, både for de som var med å lage vedtaksforslaget sammen med dem og for dem som tiltrådte forslaget, slik at det fikk 100 prosent tilslutning.

Adressa omtalte 24. mai 2018 på lederplass om samme vedtak at «vi liker at det utøves godt politisk håndverk i lokalpolitikken» om vedtaket som ble gjort med 100 prosent tilslutning. Det er for oss også rart å se på at avisas omtale av tilsvarende prosesser for områder med samme reguleringsstatus, arealbakgrunn og beliggenhet ut fra sentrum som for eksempel Hallstein, Brøset, med flere aldri har vært omtalt med hverken «avsløringer», «ønske om politiske omkamper», «langt i fra byen», «eiernes privat økonomi» og lignende.

LES OGSÅ: Slik lyktes de mektige aktørene på Overvik

LES OGSÅ: - Jeg trodde ikke det jeg leste

Jeg har ønsket den utviklingen som er vedtatt på Overvik, og jeg tåler fint at media omtaler oss selv om det skrives en del feil om oss, men det er rart å bli kraftig forskjellsbehandlet i omtaleformen. Adressa kaller dette bevist og gjennomgående for «avsløringer», et ord som de fleste av oss forbinder med noe negativt og skjult. «Avsløringen» består egentlig i at vi tar med oss nye profesjonelle eiere som har fått gjennomgang og tilgang på alle reguleringsbestemmelser, økonomimodeller og de planer som er under gjennomføring i praksis allerede. Eierne kommer inn sammen med oss for å gjennomføre en vedtatt områdereguleringsplan med 100 prosent tilslutning fra bystyret.

LES MER: Dette er de rødgrønnes planer for Trondheim

«Avsløringen» består feilaktig i at dette er hemmelige opplysninger når det i realiteten er opplysninger som vi av hensyn til verdipapirloven har måttet opplyse leseren om at er konfidensiell etter regelverket om innside informasjon ingenting har vært omtalt eller fremsatt som hemmelig.

«Avsløringen» består videre feilaktig av at dyrkamarka forsvinner, mens realiteten er at 100 prosent av dyrkamarka basert på inngåtte avtaler flyttes, gjenbrukes og nydyrkes på godkjente arealer til formålet. «Avsløringen» består ifølge avisas fremstilling av at vi skal bygge noe det ser ut som vi ikke har lov til både i volum og utviklingstakt, når vi i realiteten både har opplyst og i praksis gjennomført, og vil forholde oss til de muligheter og begrensninger som ligger i reguleringsbestemmelser og rekkefølgekrav i tråd med områdereguleringsplan som er vedtatt med 100 prosent tilslutning fra bystyret.

LES OGSÅ: 100 prosent av dyrkamarka på Overvik jordflyttes og nydyrkes, ingen matjord går tapt

Oppsummert for de av dere som er interessert i faktum: Overvik-prosjektet tar med nye profesjonelle eiere som har fått gjennomgang og tilgang på alle reguleringsbestemmelser, rekkefølgekrav, økonomimodeller og de planer som er under gjennomføring i praksis allerede. Vi skal sammen med de nye profesjonelle eierne gjennomføre utbyggingen av en vedtatt områdereguleringsplan med 100 prosent tilslutning fra bystyret og dyrkamarka forsvinner ikke. 100 prosent av dyrkamarka flyttes, gjenbrukes og nydyrkes på godkjente arealer til formålet basert på inngåtte avtaler. I tråd med områdeplanen vil vi fortsette også i de kommende feltene å minimum oppfylle men helst lage løsninger som er bedre enn nullvekstmålet.

Hårete mål ... ja, men kort oppsummert er målet sammen med lokalsamfunnet på Ranheim å skape «Norges beste bydel» på og rundt Overvik.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå