Debatt:

Regionalt travsenter i Orkdal

  Foto: Illustrasjoner fra Midt-Norge Travforbund, Selberg arkitekter.

Saken oppdateres.

Fra Klæbu Travlag, Trondheim Travklubb, Sunnmøre Travlag, Rauma Travforening, Molde og Omegn Travlag, Soknedal Travlag, Sunndal og Omegn Travlag og Gauldal Travsportslag.

Et nytt regionalt travsenter i Orkdal har vært omtalt flere steder i det siste, og en godkjenning av reguleringsplanen i kommunen åpner mulighetene for at dette kan bli realisert. Det er generalforsamling i regionens travforbund til helga og da håper vi alle travmedlemmer er sitt ansvar bevisst. Det er muligheter for et travsenter i Orkdal, men det er viktig at travet ikke bruker penger før man vet hva man får.

LES SAKEN: 300 millioners-anlegget angripes fra flere hold: Travkrangelen fortsetter for fullt

Reguleringsplanen er vedtatt men der er mange krav som enda ikke er utredet i forhold til kostnad, og det er ikke innhentet entrepriser. Man har en mulig ekspropriasjonssak hvor utfall er usikkert, og om det blir er det stor risiko både opp mot kostnad, tidsbruk og pris. Og hvordan vil travet bli oppfattet av omverden hvis de eksproprierer dyrket mark til travbane? Ved ekspropriasjon håper travet på forhåndstiltredelse, men der er det ingen garanti. Med Fylkesmannen og departement involvert, kan det ta flere år.

Jordflytting av ca. 100 da dyrket mark er verken omsøkt eller innvilget og egnet areal er ikke funnet. Det tar tid og kostnad er høyst usikker før sted og metode er avklart og godkjent entreprise foreligger. Vei, vann og avløpsanlegg skal prosjekteres og det skal innhentes priser, og det samme gjelder for øvrig bygging.

LES OGSÅ: Solgte Leangen for seks år siden – nå er de første Koteng-millionene på bok

Området skal sikres mot 200 års flom, men det gjelder i utgangspunktet bygninger og tekniske anlegg. Pris må på bordet og man må sørge for å gjøre dette på en måte slik at restareal kan bli forsikret i tilfelle storflommen kommer.

Et anlegg uten treningssenter løper risiko for at man må betale moms på investeringene og dette må avklares.

Videre har travets egne organer som det lokale forbundet og Norsk Rikstoto fattet en god del vedtak som ikke vil bli innfridd i Orkdal. Her må det foreligge nye vedtak fra nevnte organer på at bygging er ok. For eksempel kan Rikstoto med enkelt vedtak stoppe hele prosessen.

Med bakgrunn i den enorme usikkerheten dette anlegget har og hva man egentlig kan få og når for 300 millioner i Orkdal, er det viktig at travmedlemmene på kommende Generalforsamling tar ansvar. De må instruere styret i Midt-Norge Travforbund til kostnadsbegrensning og ikke noe bygging før man har alt klart.

LES OGSÅ: Villig til å gå rettens vei for å stanse travdrømmen til 300 millioner kroner

Det kan fort ta et år eller to å få det til, men det er langt bedre enn å starte bygging hvor det meste er uavklart. Er man heldige kan man havne noen titalls mill. over budsjett, og går mye imot er det snakke om flere hundre mill. Her må det sørges for sikkerhet i forkant, samt penger til overs til regionens øvrige travlag/anlegg.

(Red. anm: Midt-Norge Travforbund har generalforsamling 21. juni.)

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå