Barna i fokus

Jeg presiserer at jeg ikke har konkludert i saken, men jeg ser gjerne at saken utredes og ønsker debatten velkommen, skriver Geirmund Lykke.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Å prioritere barna er det viktigste vi kan gjøre. Det er prisverdig at oppvekst- og utdanningsdirektør Camilla Trud Nereid våger å tenke nytt om barnehagene og åpningstida. Det er svært beklagelig at ordføreren velger å legge lokk på en viktig debatt.

Nereid peker på at kortere åpningstid i barnehagene under koronaperioden har gitt positive erfaringer som overrasker, men som også provoserer mange. Man kan mistenke at selv positive erfaringer provoserer fordi de kan medføre endringer man ikke ønsker. Barnehagene fyller flere svært viktige roller i samfunnet, og hva som er viktigst verdsettes ulikt fra person til person.

Arbeidsgiverne, representert ved NHO, poengterer hvor viktige de er for tilgangen på tilstrekkelig og kompetent arbeidskraft, foreldrene etterspør en åpningstid som gjør det mulig å være i den stillingsandelen de ønsker. Men hva ønsker barna? Hvem er deres talerør? Det er her Camilla Nereids innspill er så viktig, og det er betryggende å lese at også Utdanningsforbundets leder Gry Camilla Tingstad tar deres perspektiv.

LES OGSÅ: Vil ha kortere åpningstid i barnehagene

Jeg presiserer at jeg ikke har konkludert i saken, men jeg ser gjerne at saken utredes og ønsker debatten velkommen. En viktig forutsetning må være at nye løsninger må sikre muligheter for samme yrkesdeltakelse for alle.

KrF har i flere budsjettforhandlinger før partiet ble en del av regjeringen, løftet behovet for en bemanningsnorm i barnehagene. Regjeringen har videreført denne satsingen og resultatet er gledelig. Den sikrer at det skal være maks 3 barn under 3 år pr voksen og 6 barn pr voksen over 3 år, men denne normen gjelder uavhengig av hvor lang åpningstida er. Ved lang åpningstid vil den midlere bemanningen derfor bli svakere enn ved kort åpningstid, og da går selvsagt kvaliteten ned. De fleste barnehagene i Trondheim har 9-9,5 timer åpningstid, men det finnes helt opp til 10,5 timers åpningstid, langt mer enn barna har godt av og selvsagt mye mer enn de ansattes arbeidstid. Det er ingen økonomisk mulighet for at bemanningsnormen skal gjelde gjennom en så lang åpningstid.

LES HVA UTDANNINGSFORBUNDET MENER OM SAKEN.

«Ikke misbruk en god krise», heter det gjerne. Under kriser tvinges man til løsninger som det ellers ikke er vilje til å prøve, og resultatet kan gi nye og tidvis uventede erfaringer. Når tilbakemeldingene er at den reduserte åpningstida har hevet kvaliteten i barnehagetilbudet, mener jeg det er kortsiktig å avvise denne erfaringen som irrelevant. Det som har vært godt for barna og gjort mange ansatte og foreldre mer fornøyde, er høyst relevant.

LES OGSÅ: NHO raser mot barnehageforslag

Det gjennomføres nå en spørreundersøkelse blant foresatte hvor spørsmålet om åpningstid blir reist. Disse tilbakemeldingene er det viktig diskutere bredt med barnehagestyrere, tillitsvalgte og verneombud. Det bør også innhentes kunnskap fra Dronning Mauds Minnes høgskole og Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, RKBU/NTNU. Først når dette kunnskapsgrunnlaget foreligger er det tid for oss folkevalgte å ta stilling til forslagene.

Lang åpningstid reduserer kvaliteten på oppholdet for alle barna. Jeg tenker at det bør drøftes mellomløsninger mellom tradisjonell åpningstid og den korte åpningstida under koronakrisa, der situasjonen for barna blir bedre, samtidig som det fortsatt løser foreldrenes behov.

LES OGSÅ: Ordføreren avlyser kortere barnehagedag

La meg tenke høyt: Hvorfor har alle grupper og avdelinger på en barnehageenhet samme åpningstid? Kan vi etablere en ordning der foreldrene eksempelvis ved innsøkning kan velge mellom gruppe med tidlig eller sen periode (f.eks. 7-1530 og 8-1630)? Noen steder kan det eventuelt tilbys lengre åpningstid. Kanskje kan de også få velge en åpningstid som under korona, hvis det løser deres behov og de slik kan sikre barna en bedre kvalitet?

Mange arbeidsgivere har sett potensialet i mer fleksible løsninger for sine ansatte. Hjemmekontor sparer reisetid og mange kan ta ei økt etter at barna er lagt og da reduseres behovet for lang åpningstid i barnehagen. Redusert åpningstid i barnehagen kan derfor være er et mulig veivalg for mange, og kan ikke avvises uten å utrede saken grundig.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå