Dette skjer når folk klager på barnehagen sin

Barnehager skal gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn og foreldrene skal være trygge på å sende barna sine dit, skriver kommunen.   Foto: SHUTTERSTOCK

Saken oppdateres.

Red. anm.: Det har vært en rekke kritiske saker rundt blant annet forhold i Lade barnehager og Gnist Trøa de siste månedene. Her redegjør kommunen for hvordan de behandler saker der brukere klager på tilbudet.

Med ujevne mellomrom dukker det opp saker i media der barn eller foreldre har hatt dårlige opplevelser med barnehagen sin. Da blir det fort spørsmål om å finne ut hva som har skjedd og hvordan det kan ryddes opp i det. Dette er et forsøk på å vise hvordan kvalitet i barnehagene skal følges opp av barnehageeier og tilsynsmyndighet.

Barnehager skal gi et godt pedagogisk tilbud til alle barn og foreldrene skal være trygge på å sende barna sine dit. De skal også være gode arbeidsplasser for de ansatte. Barnehagene i Trondheim kommune består av en rekke ulike tilbud: private barnehager, kommunale barnehager, familiebarnehager og åpne barnehager. Det er alt fra små fellesskap med en voksen og noen få barn, til store enheter med opp mot 200 barn og voksne, til sammen omkring 240 ulike tilbud. De ulike tilbudene har både klare minstekrav for pedagogisk tilbud og omsorg, men også en stor frihet til å vektlegge ulik profil. Alt i alt gir dette stor variasjon i barnehagetilbudet, til glede for barn og voksne.

Bjørn Helge Græsli 

LES OGSÅ: Foreldre i Lade barnehager til Adresseavisen: - De grove sakene går langt tilbake i tid

Barnehageeierens oppdrag er å drifte barnehagene i tråd med lover og regler, til beste for barna. Største barnehageeier er Trondheim kommune (som står for ca 60 prosent av det totale barnehagetilbudet) og så er det en rekke private eiere, både ideelle organisasjoner, kjeder, enkeltpersoner og foreldreeide barnehager. Barnehageloven stiller krav til barnehageeier om å sikre at alle barna mottar det lovpålagte tilbudet. Barnehagens formålsbestemmelse gir sammen med innholdsbestemmelsen nærmere regler for hva et barnehagetilbud skal inneholde. På flere områder er det et betydelig rom for barnehagefaglig skjønn. Det er også eierne av barnehagene som ivaretar plikter som følger av arbeidsgiveransvaret.

LES OGSÅ: Mor i Lade barnehager: Det vondeste har vært å se splittelsen

Kommunene har dessuten fått i oppgave å være barnehagemyndighet for alle barnehagene, uansett hvem som eier dem. Barnehagemyndigheten har tre virkemidler til disposisjon; veiledning, tilsyn og godkjenning. Det er Fagenhet for oppvekst og utdanning som er delegert denne oppgaven i Trondheim kommune. Årlig mottar Fagenheten flere hundre henvendelser og meldinger om ulike forhold, som regel fra PPT, foresatte eller barnehagene selv. De fleste gjelder relativt små utfordringer eller at det er behov for avklaring av retningslinjer eller regelverk. Oftest løser barnehagene dette selv sammen med foreldrene, med noe avklaring eller bistand fra barnehagemyndigheten.

LES OGSÅ: Kjenner oss ikke igjen

Av og til dukker det opp større saker der det er behov for tettere veiledning over tid, eller at det gjennomføres et tilsyn. Formålet er alltid å avdekke hva situasjonen er og sørge for at alle barna i barnehagen fortest mulig får et godt og trygt tilbud i sin barnehage. Et tilsyn innebærer innsamling av informasjon om forholdene som undersøkes, fra blant annet foresatte, ansatte, PPT og i tidligere meldte saker og ulike dokumenter. Dette kan føre til at tilsynet konkluderer med at det ikke er forhold som krever tiltak, eller at det er behov for veiledning for å forbedre situasjonen.

Skulle ikke veiledning føre fram eller være tilstrekkelig, kan barnehagemyndigheten gi pålegg om retting av ulovlige eller uforsvarlige forhold. Bestemmelsen om å gi pålegg om retting av uforsvarlige forhold skal fungere som en sikkerhet og fange opp forhold som ikke er direkte regulert av barnehageloven, men som kan føre til uforsvarlige forhold for barna. I ytterste konsekvens kan barnehagemyndigheten vedta stenging av barnehagen.

LES OGSÅ: Varsler tilsyn mot barnehager etter massive foreldreklager

De aller fleste barna i barnehagene i Trondheim har et trygt og godt tilbud som både inneholder god omsorg, et sosialt fellesskap og et pedagogisk innhold som er tilpasset barnas alder og utvikling. De gangene det ikke er slik, er det myndighetens oppgave å følge opp dette på en måte som ivaretar ansatte og foresatte, men først og fremst barna.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og TwitterPå forsiden nå