Et tilbakeslag for et likestilt samfunn

Bare med begrenset åpningstid har barnehager hatt mulighet til å ha full bemanning gjennom hele dagen, påpeker debattantene som mener bemanningsnormen må endres.  Foto: GORM KALLESTAD

Saken oppdateres.

  • Rigmor Bjerche, leder av Skolenes landsforbund (SL) i Trondheim
  • Astrid T. Kjelsnes, hovedtillitsvalgt for SL i Trondheim
  • Aleksander Rønningen, SLs representant i LOs ungdomsutvalg i Trøndelag

I over hundre år har fagbevegelsen kjempet for at kvinner og menn skal ha de samme mulighetene på arbeidsmarkedet. En viktig bit i det å være et selvstendig menneske som kan ta egne valg, er å ha jobb hvor du kan forsørge deg selv. Da den rødgrønne regjering i 2005 fikk gjennomført full barnehagedekning, var det et steg i riktig retning for at flere kvinner med god samvittighet skulle kunne delta hundre prosent i arbeidslivet, og kombinere dette med å være småbarnsforeldre.

Aleksander Rønningen 

Når enkelte aktører nå foreslår å redusere åpningstidene i barnehagen, frykter vi dette vil sende mange kvinner tilbake i deltidsstillinger, og at de må ta et valg mellom karriere og et liv som småbarnsforeldre.

Vi i Skolenes landsforbund ønsker gjerne en debatt om arbeidstid, og hva som skal vektlegges som viktig i samfunnet, velkommen. På den andre siden må vi ta innover oss hva som er realiteten i dagens samfunn. For oss er det viktig at både staten og kommunene legger til rette for at kvinner og menn skal kunne være delaktige i arbeidslivet, selv om de har barn.

LES OGSÅ: Barnehagens åpningstid krever full bemanning

Astrid T. Kjelsnes 

Flere av våre medlemmer arbeider i barnehagen, og vi er stolte over den innsatsen både fagarbeidere, assistenter og pedagoger gjør, kvinner som menn. Det å kunne gi gode tilbud til barna våre krever at regjeringen bevilger nok penger til kommunene, og at våre folkevalgte lokalt ønsker å prioritere barnehagen. Å redusere barnehagens åpningstider er ikke et tiltak for å styrke tilbudet. Det er et tiltak for å spare penger på det kommunale barnehagebudsjettet, godt pakket inn i unyanserte begrunnelser om barnas beste.

LES OGSÅ: Ordføreren avlyser kortere barnehagedag

Rigmor Bjerche 

Vi er sterkt kritiske til dette forslaget. Reduserte åpningstider i barnehagen vil være et tilbakeslag for likestillingen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå