Fremtidens politi må møte fremtidens utfordringer

Hans Kristian Thorbjørnsen (H)  Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Saken oppdateres.

Kultur, ledelse og organisering av politiet har de siste årene vært en het potet. Det begynte med 22. juli-rapporten og politianalysen som slo fast at norsk politi ikke var rustet til å møte fremtidens utfordringer. Det ble så satt i gang en krevende reform. Denne uken kom en oppdatert stortingsmelding om politiet som gir et grunnlag for det videre arbeidet med å ruste norsk politi for framtiden. En framtid hvor den teknologiske utviklingen har ført til et paradigmeskifte i kriminalitetsutviklingen.

LES OGSÅ: Nå har de fjernet «nær» i nærpolitireformen

Siden 2014 har tradisjonell vinningskriminalitet i Norge falt med hele 40 prosent. Det tilhører sjeldenheten at man hører om innbrudd i kiosker, butikker eller busser. Det betyr dessverre ikke at nordmenn har blitt mer lovlydige. I samme tidsperiode har antallet overgrep over nett, identitetstyveri og tyveri av digitale bilder skutt i været. I takt med at vi har flyttet verdiene og aktivitetene våre digitalt, har de kriminelle fulgt etter. Da må også politiet gjøre det samme. Så og si all kriminalitet har en eller annen forbindelse til nettet. Dette er en endring politiet selv kaller for et paradigmeskifte som rammer både by og land.

Den gamle strukturen med 27 politidistrikter og mange små lensmannskontorer var ikke en framtidsrettet organisering. Jeg har selv arbeidet som lensmannsbetjent i ti år og har opplevd hvor sårbart det kan være. Når det digitale rom åpnet seg for fullt, var dette åpenbart en utdatert modell. Et nærpoliti handler om at vi skal være der kriminaliteten skjer. Nærheten er ikke lenger bare fysisk. Nå må vi håndtere begge deler i en riktig balanse.

LES OGSÅ: Slik skal politiet møte morgendagens kriminalitet

Denne situasjonsbeskrivelsen har krevd tydelige grep fra politisk hold. Derfor satte vi i gang en viktig politireform som ble vedtatt av et bredt flertall på Stortinget bestående av Høyre, Frp, V, KrF og Arbeiderpartiet i 2015. Det er ikke til å stikke under stol at dette ble en krevende reform. Likevel kan vi være stolte av at vi har fått på plass 2800 nye årsverk, og av disse er 1600 politifolk. Det er ingen annen offentlig etat som har hatt større vekst i antall ansatte. Vi vil også i løpet av året nå målet om to politipersoner pr. 1000 innbyggere. Politikontakter for økt satsting på forebyggende arbeid, politihelikoptre, styrking av terrorberedskapen og et utstyrsløft er eksempler på områder hvor det er tatt grep.

Politimeldingen skal bidra til å ta oss videre i det viktige arbeidet med å ruste norsk politi for framtiden. Jeg er spesielt glad for at det i meldingen foreslås at kommende styrking av politiet skal skje ut i distriktene, at generalistprinsippet består og at det satses videre på bekjempelse av alvorlig kriminalitet som vold i nære relasjoner.

Når vi bruker så mye tid på å styrke og utvikle politiet er det fordi det er helt grunnleggende for vår alles trygghet. Uansett hvor i landet man bor, skal man være trygg. Politiet skal rykke ut tidsnok og oppklare saker uten opphold. Da må vi henge med i tiden, for utviklingen går raskt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå