Debatt:

Klettkrysset - ei mogleg løysning på trafikkproblema

Mye kø på E6 i Storlerbakken på grunn av trafikk som skal av mot E39 eller kjøre mot Leinstrand. Trafikken hoper seg opp mot rundkjringa på Klett.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Det har i det siste vore mykje fokus på Klettkrysset. Eg hadde eit lite lesarinnlegg i Adressa i starten av året, der eg sa at eg har idear til løysning. Men hittil har ingen spurt.

LES OGSÅ: Dette kan være løsninger på kø-floken på Klett

Alle er vi samde om at planfritt kryss vil vera det beste, men det er det tydeligvis ikkje pengar til. No er det kome fram at det er sett av 15 millionar kroner til utbetringar. Det er ikkje kome fram kva for løysingar som Vegvesenet vil gjennomføre. Derfor mine idear:

  1. Sjølve rundkøyringa utvidast til to køyrebaner.
  2. Det opprettast avkjøringsveger, slik at var frå Melhus til Trondheim i det gamle Klettkrysset.
  3. Det opprettast ei ny rundkøyring ved innkøyringa til Felleskjøpet og Circle K.

Dersom det køyrast via avkøyringsveg til rundkøyringa ved Felleskjøpet og vidare i en ny avkjøringsveg til E39 mot Orkanger, vil trafikken i sjølve Klettkrysset reduserast. Dette bør prøvast. Dersom det opprettast avkjøringsvegar utanom sjølve Klettkrysset vil trafikken i sjølve krysset avlastast. Sjå vedlegg:

En mulig løsning, skissert av Eivind Stende. 

LES OGSÅ: Her står køen i 100-sona på splitter nye E6 i Trondheim

Det er stort sett fredag ettermiddag at det er utfordringar. Det som kanskje er overraskande er at ikkje politiet kan dirigere trafikken nokre timer på fredag ettermiddag.

LES OGSÅ: Ny rundkjøring på Klett. Historien om en varslet kø

Flyfoto fra Klett.  Foto: ERLING SKJERVOLD

På forsiden nå