Tre grunner til at E6-utsettelse får dramatiske konsekvenser

Det er egentlig overraskende at motstandere av 110-veien helt har sluppet å måtte gjøre rede for noen alternativ realiseringsplan for en 90-vei. Her har ikke mediene gjort jobben sin heller, skriver Ivar Vigdenes.   Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

Hvorfor en E6-utsettelse nå vil få dramatiske rekkefølgekonsekvenser i hele landsdelen:

  1. En utsettelse vil gjøre at prosjektet først kan komme igjen når Nye Veier har ny likviditetsåpning. Dette er i tidsrommet 2026-28 med dagens likviditetsrammer.
  2. Innenfor eller utenfor Nye Veiers portefølje vil prosjektet da konkurrere med andre prosjekt som vi ønsker å gjennomføre i Midt-Norge. Enten om likviditet eller om anleggskapasitet. Sentrale trønderske prosjekt som forhåpentligvis ligger omtrent da i tidsløypa er blant annet E6 nord for Åsen og E14.
  3. Det står et bredt stortingsflertall bak Nye Veiers mandat om prioritering av vegprosjekt etter samfunnsnytte basert på dagens modeller. Prosjektet vil ikke bli «plukket ut» til å bli finansiert av noen andre og på bekostning av andre prosjekt som allerede har sin finansiering i nasjonal transportplan. Det er egentlig overraskende at motstandere av 110-veien helt har sluppet å måtte gjøre rede for noen alternativ realiseringsplan for en 90-vei. (Her har ikke mediene gjort jobben sin heller).

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

Jeg har systematisk valgt å ikke uttale meg om de konkrete løsningene i andre nabokommuner, og skal ikke begynne nå. Jeg har på bakgrunn av sakens svært store regionale betydning imidlertid gjennomgående appellert til alle involverte parter om å komme til enighet. Og minnet om at en enighet som oftest består i at man både må gi og ta litt. Videre har jeg ved flere anledninger gratulert når Malvik har fått inn flere kryss i reguleringsplanforslaget enn det som ville inngått og vil inngå i en senere og forsinket statlig plan.

Adresseavisen Midtnorsk debatt: Her kan du lese flere debattinnlegg om saken.

På stjørdalssiden har vi fått redusert utfyllingen i sjø, redusert dyrkajordbeslaget, og fått inn en gang- og sykkelvei-forbindelse til Skatval. Sammen med de tidligere ordførerne i Frosta og Malvik samarbeidet jeg videre om å uttrykke viktigheten av en opprettholdt av- og påkjøringsløsning sør for Åsen og tilsvarende i Hommelvik for hele regionens befolkning.

Nå krysser jeg fingrene og håper at anleggsstarten snart kan begynne. Midt i den største nedgangskonjunkturen etter krigen så bør vi klappe for et prosjekt som ikke bare vil redde liv og hindre trafikklemlestelse, men også dokumentert styrke verdiskapingen i landsdelen både på kort og lang sikt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå