Selvfølgelig kan en kommune si nei til Nye Veier

Det er først og fremst brukerne, ikke staten, som skal finansiere prosjektet – ny E6 nordover er i all hovedsak planlagt betalt med bompenger, skriver Ottar Michelsen fra SV.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Regiondirektør i NHO, Tord Lien, mener at Nye Veier må få bygge ny E6 fordi det er «sånn det fungerer». Flere har tatt til orde for en statlig reguleringsplan om kommunene ikke bukker og nikker til det som er lagt fram. Nei, det er ikke sånn det fungerer. Det bør i alle fall ikke være.

Mandatet til Nye Veier er ganske snevert. De skal bygge vei, så effektivt som mulig. Skal de ta hensyn til klimamålene Norge har satt seg? Nei. Skal de ta hensyn til nullvekstmålet som de aktuelle kommunene og staten i fellesskap har forpliktet seg til? Nei. Skal de ta hensyn til hvordan en ny vei påvirker konkurranseforholdet mellom bil og tog for persontrafikken? Nei. Skal de ta hensyn til jordvern? Nei.

Adresseavisen Midtnorsk debatt: Her kan du lese flere debattinnlegg om saken.

Sagt på en annen måte – hvis dette skal bli tatt hensyn til, er det andre som må gjøre det. Nettopp derfor er det helt avgjørende at kommunene ser på forslagene fra Nye Veier og vurderer de opp mot andre hensyn. Det er faktisk sånn det fungerer om kommunene skal ta sitt ansvar som planmyndighet.

Flere har med utestemme sagt at om kommunene ikke vil, må staten bruke muligheten til statlig regulering og overta rollen som planmyndighet. Det er hevdet at dette er bare rett og rimelig siden den som finansierer prosjektet også bør stå for reguleringen.

For det første er det først og fremst brukerne, ikke staten, som skal finansiere prosjektet – ny E6 nordover er i all hovedsak planlagt betalt med bompenger.

Les kommentaren: 244 millioner per kilometer. Er det verdt det?

SE BILDENE: Slik kan nye E6 mellom Trondheim og Værnes bli

Men uansett – ideen om at den som skal finansierer prosjektet også skal regulere det, er håpløs. Hvordan blir veisystemet i en kommune hvis staten skal regulere riksveier, fylket skal regulere fylkesveier (rekk opp hånda den som har oversikt over hva som er fylkesveier i Trondheim) og kommunen resten? Skal fylket regulere inn videregående skoler? Burde staten regulert det nasjonale museet populærmusikk, Rockheim? Selvfølgelig ikke.

Kommunene er gitt reguleringsmyndigheten for å sørge for at ting blir sett i sammenheng. Det er viktig at dette respekteres. Elevene må komme seg trygt til skolen, enten de ferdes på en kommunal eller en fylkeskommunal vei. Og hensyn til klima, jordvern, lokalsentra, nullvekst osv skal nås. Siden Nye Veier ikke legger det inn i sine planer, må kommunene det. Da er det ikke bare mulig, men helt nødvendig, å si nei til utbyggingsplaner noen ganger.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå