Debatt:

Sykelønn stopper smittespredning

Sykelønnsordningen har gjort at vi effektivt har kunnet forsvare oss mot smitte og vært viktig for Norges totale beredskap,skriver Kristian Tangen.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Sykelønnsordningen i Norge har bremset spredningen av koronaviruset. Nordmenn som har symptomer på smitte trenger ikke å være redde for om de har råd til å følge myndighetenes råd om å bli hjemme fra jobben. Norges sykelønnsordning står nå frem som en helt avgjørende del av vårt lands beredskap.

Under den pågående koronapandemien har det kommet mange bisarre eksempler på hva som skjer når en mangler grunnleggende velferdsordninger, som bla. sykelønnsordningen vi har i Norge.

LES OGSÅ: Trepartssamarbeid reduserer smitte og redder jobber

I USA derimot finnes det ingen nasjonal sykelønnsordning. Amerikanere er avhengig av kostbare, private sykeordninger. Manglende beredskap og et svært begrenset offentlig helsetilbud har ført til store helsemessige konsekvenser. Vi har derfor sett amerikanere protestere mot myndighetenes koronatiltak. De har protestert fordi myndighetene ber folk om å holde seg hjemme fra jobben. Men mange amerikanere ville tilbake på jobb fordi de rett og slett ikke hadde råd til å lytte til helsemyndighetene.

Men vi skal ikke lenger enn til Sverige før vi ser hvor avgjørende en sykelønnsordning er i kampen mot koronapandemien. Før pandemien sa hele 36 prosent av svenske arbeidstakere at de har gått på jobb mens de er syke med den begrunnelsen at de ikke har råd til å være sykmeldt. Bare fire prosent av de norske arbeidstakerne sa det samme. Mye av forklaringen er at den svenske sykelønnsordningen skiller seg fra den norske ved at arbeidstakere mister inntekt straks de blir syke. Koronakrisen gjorde at svenske myndigheter forholdsvis raskt innså at det er en dårlig idé og skrotet derfor karensdagen inntil videre.

Her kan du lese flere saker om koronaviruset.

I Norge kvittet vi oss med den siste karensdagen for over 40 år siden. Nordmenn får full inntektskompensasjon fra første dag av sykefraværet, noe som gjør det lettere å følge rådet om å bli hjemme. Helseminister Bent Høie har valgt å gjøre som rett er: Å be folk om å være hjemme om man er syk eller har symptomer på smitte. Det har vist seg å være effektivt - mye takket være Norges gode sykelønnsordning. Dette støttes også av forskere ved Frischsenteret.

Like lenge som vi har hatt dagens sykelønnsordning, har ordningen vært under angrep fra høyresiden. Unntaket er akkurat nå. Nå som vi er midt oppe i en koronakrise har vi ikke hørt så mye som et pip om kutt i sykelønn fra høyrepartiene. Kanskje ikke så rart. Men før koronakrisen var Høyres talspersson Heidi Nordby Lunde tydelig på at Høyre bør gå til valg på å kutte i dagens sykelønnsordning. Like sikkert som om Norge igjen vil rammes av epidemier og pandemier vil vi igjen oppleve at Nordby Lunde eller andre talspersoner for høyrepartiene vil foreslå kutt i sykelønn.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Da er det verdt å minne om at en god sykelønnsordning har vært bra for arbeidsfolk og norsk arbeidsliv. Den har gjort at vi effektivt har kunnet forsvare oss mot smitte og vært viktig for Norges totale beredskap.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå