Forsvarets evne til å kombinere menneske og teknologi

Truslene i det digitale rom må møtes med cybersoldater, digital beredskap og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar. Cyberforsvaret er en del av Norges innsatsforsvar, som skal verne oss mot trusler og dataangrep.   Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Forsvaret har passert et veiskille der utviklingen i hovedsak drives av teknologien, og trusselbildet i det digitale rom øker. Den nye situasjonen utfordrer Forsvarets forståelse av hvilken kompetanse som må rekrutteres og utvikles. Forsvaret må i sterkere grad ta inn over seg hvilke enorme konsekvenser digitale angrep på nasjonen kan få, og evnen til å ta i bruk ny teknologi må bli bedre.

LES OGSÅ: Må vi ofre friheten vår for å være helt trygge?

På oppdrag fra Forsvarsdepartementet har vi vurdert hvordan Forsvaret kan bedre evnen til å rekruttere, beholde, utvikle og avvikle kompetanse, herunder bidra til å utvikle et nødvendig kompetansemangfold. Forsvarsministeren fikk overlevert rapporten 24. juni 2020. Forsvaret rekrutterer i dag militært personell som helt unge og utdanner dem internt, mens rekruttering av folk med relevant arbeidserfaring og kompetanse utenfra skjer i liten grad.

For at Forsvaret raskere skal tilpasse seg en omskiftelig verden, må det tas noen grep:

  1. Forsvaret må få økt lederkraft. Utvalget foreslår at tre roller i topp- og mellomledergruppene blir sivile stillinger; teknologiansvarlig (CTO), HR-ansvarlig (CHRO) og økonomiansvarlig (CFO).
  2. Truslene i det digitale rom må møtes med cybersoldater, digital beredskap og nasjonal innsatsstyrke for digitalt forsvar. Økt kompetansesamarbeid med næringslivet anbefales.
  3. Forskning, digitalisering og automatisering kan gjennomføres lokalt i nord. Nord-Norge kan bli verdens fremste region for bruker-nær utvikling av teknologi og kompetanse som kan benyttes på tvers av flere sektorer under krevende klimatiske forhold. Dette krever politisk drahjelp og vilje til å satse.

LES OGSÅ: Overvåkningssamfunnet banker på døren

Forsvaret har passert et veiskille som gjør det nødvendig å ta kraftige grep for å videreutvikle evnen til å forsvare landet også i det digitale domenet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå