Som tidligere barnehageansatt følger jeg interessert med tilsynet kommunen gjør nå

Jeg startet i Gnist Trøa august 2018. Forhåndsvarsel om vedtak om stenging ble fattet sommeren 2018 noe som betyr at jeg har jobbet i barnehagen under hele tilsynsperioden, skriver debattanten.   Foto: Finn Walther

Saken oppdateres.

Det er tydelig at det mye som rører seg i Trondheims-barnehagene fortiden. I mai kunne vi lese om foreldre ved Lade barnehager som sendte en omfattende klage på 166 sider til Trondheim kommune med episoder om mobbing, omsorgssvikt og trakassering av barn. Nylig kunne vi også lese at FAU ved Tanem barnehage har sendt bekymringsmelding rundt barns psykososiale miljø i barnehagen. Trondheim kommune som tilsynsmyndighet forteller at de tar dette svært seriøst og at de nå har åpnet tilsyn i begge barnehager. Kommunaldirektør Camilla Trud Nereid forteller at det iverksettes omfattende tiltak, herunder veiledning, intervju og observasjon, som en del av prosessen for å bedre hverdagen til barna.

Som tidligere ansatt ved en av Trondheims mest omtalte barnehage, Gnist Trøa, er det med stor interesse jeg følger tilsynet Trondheim kommune gjør i egne barnehager. Jeg startet i Gnist Trøa august 2018. Forhåndsvarsel om vedtak om stenging ble fattet sommeren 2018 noe som betyr at jeg har jobbet i barnehagen under hele tilsynsperioden – fra vedtak til stenging.

LES OGSÅ: Dette skjer når folk klager på barnehagen sin

Februar 2019 uttalte kommunaldirektøren til Adressa at Trøa hadde mottatt tilbakemeldinger, møter og veiledning over tid og at barnehagen ikke «evnet å rette opp i forhold» kommunen hadde pålagt oss. Gnist satte inn intern og ekstern hjelp for å prøve å imøtekomme kommunens krav. Slik jeg opplevde prosessen, ble vi ikke intervjuet om trivsel og forhold i barnehagen. Ansatte på Trøa opplevde heller ikke at Trondheim kommune gav konkret veiledning av ledelse og personale for å rette opp i forhold de mente var kritikkverdig. Hvordan mener kommunaldirektøren at Gnist Trøa ikke evnet å rette opp i kritikkverdige forhold når ansatte følte det ikke forelå konkret veiledning?

LES OGSÅ: Foreldre i Lade barnehager til Adresseavisen: - De grove sakene går langt tilbake i tid

Trondheim kommune er både tilsynsmyndighet og barnehageeier. Det betyr at kommunen fører tilsyn med egne og private barnehager. Kommunen som tilsynsmyndighet skal bistå alle barnehager med veiledning, føre tilsyn og godkjenne barnehager for drift. Er det utfordringer i en barnehage, skal kommunen som tilsynsmyndighet bistå med hjelp, uavhengig av eier. Hvordan mener kommunaldirektøren at stenging av barnehagen er eneste riktig virkemiddel når det oppleves slik at kommunen ikke har ønsket å veilede og hjelpe Gnist Trøa til å bli en barnehage etter kommunens standard? Hvordan kan kommunaldirektøren påstå at Gnist Trøa ikke var endringsvillig, når vi mener både ledelse og øvrig personale var villige til å motta hjelp og bedre hverdagen til alle barn i barnehagen?

LES OGSÅ: Mor i Lade barnehager: Det vondeste har vært å se splittelsen

Fra forhåndsvarsel til endelig stenging har ansatte i Gnist Trøa kjent på at tilsynsmyndigheten, Trondheim kommune, har motarbeidet barnehagen og visjonen om å bli en barnehage av høy kvalitet. Trondheim kommune har alene brukt flere millioner kroner på å stenge Gnist Trøa. Kunne ikke en betydelig lavere sum gått til et mindre inngripende tiltak enn stenging?

Konsekvensen av stengingen førte til at barn ble revet vekk fra kjente og trygge omgivelser og at omlag 20 ansatte nå står arbeidsledig og med ettervirkninger fra en to år lang tilsynssak.

LES OGSÅ: Kjenner oss ikke igjen

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå