Debatt:

Vern om ytringsfriheten

  Foto: Skjermdump Midtnorskdebatt.no.

Saken oppdateres.

På siste bystyremøte fremmet Ap, Mdg, SV, Rødt og Sp et forslag om at rasistiske grupperinger skulle forbys å demonstrere i Trondheim. Da de skjønte at det brøt med Grunnlovens paragraf om ytringsfrihet, endret de forslaget til å be Stortinget om å endre loven. Senterpartiet ombestemte seg heldigvis, men forslaget ble vedtatt.

LES OGSÅ: Trondheim vil ha forbud mot rasistiske demonstrasjoner

Varaordfører Mona Berger (SV) forsvarer vedtaket i Adresseavisen 1. juli, sammen med de andre forslagsstillerne. Hun har også tidligere forsvart det i Dagsnytt 18, og sa at slike demonstrasjoner ikke bør foregå sentralt i Trondheim, men for eksempel i Ila.

Vedtaket blir ikke bedre av varaordførerens forsvar. Det blir faktisk verre. Det blir ikke elegant når ytringsfriheten mellom demonstranter som SIAN drøftes mot hensynet til byens øvrige borgere. Da ligner det på argumentasjonen til regimer vi ikke liker å sammenligne oss med. Enten er ytringsfriheten et prinsipp, som altså hos oss er hjemlet i Grunnloven, eller så er den et praktisk spørsmål som kan gjelde for noen og ikke for andre.

Les også lederen: Feil tiltak i kampen mot rasisme

Det kan ikke være slik at Stortinget skal forhåndsbestemme hvilke ytringer som kan fremføres på torgene i Norge, slik Berger og de andre vil. Da blir ytringsfriheten relativ, slik den er i diktaturstater. Men i etterkant kan personer som framfører rasisme tiltales og stilles for retten, også med bakgrunn i norsk lov.

Vi skal være sjeleglad for at vi lever i et liberalt demokrati. Vi skal hegne om de liberale verdier som er Grunnlovens fundament: Ytringsfrihet, forsamlingsfrihet, trosfrihet, folkesuverenitet. Jeg er dypt overrasket over at AP og Mdg (og i starten også SP) vil starte en prosess med å begrense ytringsfriheten.

I Adressa skriver forslagsstillerne at de «kjenner SIAN og voldshistorikken deres». Vel, på Trondheim torv mandag var det to fra SIAN, og 200 motdemonstranter. Volden, bråket og hærverket kom fra sistnevnte. Og arrangørene, tar så vidt jeg kan se, ikke ansvar for handlingene.

Les også kommentaren: Å motsette seg politiet bør ikke bli årets sommertrend

Det er en debatt i demokratier nå om «no platforming», om grupperinger vi ikke liker skal få en talerstol. Jeg er dypt uenig i at ytringsfriheten skal begrenses på forhånd. Alle har rett til en talerstol, men ikke til å si hva de vil på den. Trondheims varaordfører, og flere partier, vil nå frata grupperinger de ikke liker retten til en talerstol. Stortinget kommer nok ikke til å følge opp vedtaket fra Trondheim bystyre. Men det er problematisk at bystyret fatter et slikt vedtak.

SIAN gjorde et ynkelig inntrykk i Trondheim. To personer med en megafon og et norsk flagg. Dette viser at trollet sprekker når det kommer fram i sola. Motdemonstrantene gjorde dessverre også et ynkelig inntrykk. Nå vet hele Trondheim hva SIAN er. Varaordføreren og hennes meningsfeller har også bidratt til det.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå