Vindkraft bidrar til å redde verden fra en ødeleggende temperaturstigning

Vindturbiner med anleggsvei i Roan.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Vindkraft bidrar til å redde verden fra en ødeleggende temperaturstigning. Ulemper er at vindkraft fører med seg det visuelle, støy og anleggsveier. Men, grusveien fra 2004 til Hitra vindpark begynner å bli invadert av furu. Fundamentene til vindturbiner er kraftige ringer hvor tårnet skrues fast. Tårnene er ett å fjerne etter utløpt levetid.

Les også: Mer penger til nye oppskrifter

Debatten er hard, her er en kommentar fra Frøya: «Professor med alvorlig hjerneskade». Jeg ble intervjuet i VG og NRK om slike argumenter hindrer demokratiet med viljen til å delta i debatten.

Tilgang på billig energi gir verden en fantastisk levestandard, men den globale oppvarmingen fra brenning av kull, olje og gass er den største utfordringen for jorden. Norge har store utslipp per person av klimagassen CO2, blant de verste i Europa. Kjører vi uten reduksjon av CO2-utslippene vil naturen ødelegges.

Les også: Inntekt og klimaavtrykk

I Norge vil el-behovet øke med ca 30 prosent, dette krever stor innsats på bygging av vann- og vindkraft. For eksempel planlegges en energikrevende litium batterifabrikk som vil kunne gi 10 000 arbeidsplasser. Alle former for transport må i framtiden drives av fornybar CO2-fri elektrisitet. Uten restriksjoner vil havet stige. Når permafrosten i Arktis (Sibir, Alaska, Nord-Canada, Grønland og Svalbard) tiner, er vi i skikkelig trøbbel.

«Klimakur 2030» - en 1190 siders rapport fra Miljødirektoratet utreder tiltak og virkemidler som kan kutte norske utslipp av klimagasser med minst 50 prosent innen 2030.

Les også: Klimaversting: Sjekk hva livsstilen betyr for CO2-utslippene

For at vi skal nå klimamålene vi har forpliktet oss gjennom FNs klimapanel til at klimagassutslippet må være redusert med utrolige 50 prosent innen 2030, og være tilnærmet null i 2050. Om ikke vil naturen ødelegges. Overgang til CO2-fri energi er umulig uten å ta i bruk alle virkemidler. Vindkraft betyr et stort bidrag fra Norge. Vindkraften fra hver vindturbin øker kraftig med den store vindstyrken vi har i Norge.

Les også: Beslutningene nå avgjør om vi når klimamålene i 2050

Verdens energibehov øker. I dag kommer 80 prosent av energien som brukes fra brenning av kull, olje og gass. Dette krever over to kilo oksygen for hvert kilo fossil brensel. Det blir over tre kilo CO2 per kilo fossil brensel. Utslipp fra kullkraftverk er ødeleggende en kilo CO2 per kWh. En bensin/diesel familiebil slipper ut ca. to tonn av klimagassen CO2 per år. Det finnes ikke fabrikker som produserer energi, energi må omformes fra en kilde til former som lett kan utnyttes.

Siden 1990 har Norge knapt maktet å redusere sitt utslipp av CO2. Vi er en del av verden og må delta i dugnaden for å redde kloden.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå