Debatt:

Vern matjorda på Overvik: Bygg ut i skog eksempelvis på Vikåsen

Det er altfor lettvint og billig å bygge ut dyrka mark, skriver Klemet Godtland, sivilingeniør bygg og anlegg og nabo til Overvik.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Nedbygging av fruktbar matjord for boliger er kortsynt forvaltning som må stanse også i Trondheim.
Adresseavisen har skrevet i flere artikler at utbyggerne på Overvik kalkulerer med ni milliarder kroner i ren fortjeneste ved å bygge boliger på de flotte kornåkrene. Det er absurd hvis politikerne gir dem en slik enorm «gavepakke». Bonden på Overvik vil selge arvesølvet, som nye generasjoner selvsagt bør forvalte.

LES OGSÅ: 100 prosent av dyrkamarka på Overvik jordflyttes og nydyrkes, ingen matjord går tapt

Utbyggerne sier 100 prosent av matjorda skal kjøres til andre gårder og dyrkes der. Det blir helt feil. Landbruksfolk sier at matjorda gir størst nytte der den er. En del av matjorda er også alt laget ferdigplen av og kjørt vekk til annen bruk. Jord vil vel også bli brukt i den planlagte utbyggingen på Overvik!

Utbygger skryter av at de vil skape «Norges beste bydel» på Overvik. Det er heller ikke riktig! Hvor bra bomiljø, særlig for barn, blir det i høye boligblokker? Vil folk egentlig bo så høyt og tett?

LES OGSÅ: Moderne utvikling på Overvik

Det er altfor lettvint og billig å bygge ut dyrka mark. Det gir grunneier mulighet til å ta ut enorme fortjenester. Det blir også mange flere arbeidsplasser for byen vår ved å bygge i skog og fjellterreng vi har så mye av. Bygg f.eks. en ny bydel på Vikåsen, med alle samfunnsfunksjoner. Det gir mange flere arbeidsplasser. Personlig bygde vi på skog- og fjellgrunn for 30 år siden med økt kostnad og arbeidskraft.

LES ADRESSA-SAKEN: Milliardjordet

Hvis det f.eks bygges 3000 boliger på Overvik, vil ni milliarder kroner i fortjeneste bety tre millioner kroner i fortjeneste på en bolig på kanskje under 100 kvadratmeter. Det er helt uakseptabelt at boligkjøpere må betale kanskje 2-3 mill kroner mer enn nødvendig til en pengesugen utbygger pga at markedet har for lite boliger. Kommunen må bidra til nok boliger så markedet ikke skrur opp prisene som gjør slike usosiale fortjenester mulig.

LES OGSÅ: Nødbremsen for Overvik må dras i nå

Mat er det aller viktigste vi trenger. Vi kan ikke regne med å få all maten vi ønsker fra utlandet i fremtiden heller! Klimakrisen fører til mer ørken og uvær og dermed mindre matproduksjon i verden.

Bergen har tilbakeført 7000 dekar til landbruk og LNF. Advokater sier kommunen ikke er bundet av en områdeplan vedtatt på feil og uklokt grunnlag. Tvert imot vil jordvern på Overvik i framtiden bli sett på som en meget klok omdisponering. Kimakrisen og koronakrisen vi er inne i viser til fulle at et strengt jordvern er livsviktig. Det er uansvarlig ikke å verne den produktive matjorda også på Overvik.

LES BAKGRUNN: Hemmelige dokumenter avslører planene for ny bydel

På forsiden nå