Debatt:

Kritikken av Florian Schneider skyldes frykt for endringer

Instituttleder ved Kunstakademiet, Florian Schneider, fortgrafert i 2016.  Foto: Richard Sagen (Florian Schneider i 2016)

Saken oppdateres.

Et åpent brev til støtte for Florian Schneider, instituttleder ved Kunstakademiet i Trondheim.

Vi som har signert dette brevet har ulik bakgrunn, men tror alle på solidaritet og rettferdighet mellom mennesker. Vi kan ikke lenger passivt se på den offentlige uthengingen av Florian Schneider som har foregått de siste ukene. Skittkastingen mot ham forsterker splittelsen av Kunstakademiet i Trondheim (KiT) og preges av personlige motiver fra en liten gruppe meningsmotstandere.

Serien av artikler i Adressa og Artscene med ubekreftede påstander, svekker verdien av saklig kritikk og etterlater et ensidig negativt inntrykk. Dette åpne brevet er et initiativ fra kollegiet ved KiT for å uttrykke vår fulle støtte til Florian Schneider som instituttleder. Vi har full tillit og tiltro til hans profesjonelle kompetanse og ledelse. Spørsmål om undervisningsopplegget bør diskuteres åpent, konstruktivt og respektfullt.

LES SAKEN: Varslet rektor i fjor: - Det er dannet en fryktkultur

KiT har hatt stor fremgang under Florian Schneiders ledelse. Instituttet har blitt grunnleggende endret fra en atelierbasert kunstutdanning med 10 emner til en kursbasert struktur med 36 emner. KiT har lansert og gradvis utvidet en internasjonalt anerkjent masterutdanning som tiltrekker seg studenter fra hele verden. KiT er nå forbundet med et enormt nettverk av internasjonalt anerkjente kunstnere, kuratorer og teoretikere.

KiT har vært og er vertskap for flere kunstneriske forskningsprosjekter finansiert av Program for kunstnerisk utviklingsarbeid (PKU) og EU- programmet Horisont 2020. Vi vil også nevne at KiT har etablert et ambisiøst doktorgradsprogram innen kunstnerisk utviklingsarbeid, hvor det per i dag er fem stipendiater som driver prosjekter med stor spennvidde. Alt dette kunne ikke blitt realisert uten en veldig dedikert og ambisiøs instituttleder.

LES OGSÅ: Studenter mener lederen må gå av

Kritikken som Schneider har måttet tåle tror vi i stor grad skyldes at enkelte er misfornøyd med endringene som er gjort. Flesteparten av de faglig ansatte ved KiT definerer sine roller gjennom et kritisk engasjement i viktige samfunnsspørsmål. En rolle Schneider har forsvart gjennom hele sin karriere ved å transformere den overflødige, isolerte rollen som kunstneren alene i sitt studio, til en handlekraftig agent som ikke bare kan engasjere seg, men som kan bidra til kritisk utvikling i samfunnet for øvrig.

Dette er et direkte svar til initiativtakerne til den institusjonelle kritikken: Vi ønsker ikke å avlede den nåværende kritikken ved å undergrave de uttrykte bekymringene, men vi tror at problemene KiT står overfor hører til endringsprosessen. Vi vil også understreke at når man skyter på instituttlederen så rammer kritikken alle oss ansatte. Kollektivt må vi ta ansvar både for KiTs suksesser og mangler. Derfor bør vi snarest slutte å angripe enkeltpersoner og heller se på hvordan kan løse saker og konflikter i fellesskap.

Signert av følgende ansatte ved KiT (i alfabetisk rekkefølge):

 • Dr. Nabil Ahmed, postdoktor
 • Felix Gmelin, professor
 • Marianna Haraldsted Bastashevski, stipendiat
 • Jacob Jessen, professor
 • Iana Mikhalina, stipendiat
 • Alexandra Murray-Leslie, førsteamanuensis
 • David Rych, professor og studieleder
 • Mari Sanden, stipendiat
 • Martinus Suijkerbuijk, stipendiat
 • Joen Vedel, stipendiat


LES SAKEN FRA 2016: - All feedback er bra og jo mer kritikk, dess bedre, sier instituttleder ved Kunstakademiet, Florian Schneider

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Kunstakademiet i Trondheim. 
    
      (Foto: Joakim Slettebak Wangen)

Kunstakademiet i Trondheim.  Foto: Joakim Slettebak Wangen

På forsiden nå