Vi må definitivt sørge for at færre blir uføre

Solveig Tofte, helsesykepleier Orkland  Foto: privat

Saken oppdateres.

«Risikoen for å bli uføretrygdet henger tett sammen med utdanningsnivået,» skriver Adresseavisen i en lederartikkel 4. juli 2020. Det har dere helt rett i, men her trekker dere raske konklusjoner. Å tro at dette handler om årsak-virkning blir like enkelt som å tro at vi kan bekjempe løvetann med å plukke av blomsterhodet.

Lavt utdanningsnivå og uføretrygd henger tett sammen, men det er viktig å se på de to faktorene som virkninger av de samme årsakene. For hvorfor klarer ikke unge å fullføre videregående utdanning? Sannsynligvis er årsakene ofte de samme, som til at de senere ikke klarer å stå i arbeid.

Det kan være mange årsaker til at unge ikke fullfører videregående skolegang, men hva vet vi om den gruppen? Jo, for eksempel har en betydelig andel av dem vokst opp under dårligere sosioøkonomiske forhold enn gjennomsnittet. Og hva vet vi om å vokse opp under dårlige sosioøkonomiske forhold? Jo, vi vet at det blant annet fører til dårligere helse, både psykisk og fysisk, økt risiko for overvekt, økt risiko for ikke å klare å fullføre utdanning og for å bli uføretrygdet, og lavere forventet levealder.

Les også: Politikerne sier de ønsker oss uføre ut i jobb, men sannheten er en annen

Les også: Nav svarer på kritikk fra ufør som vil jobbe

Med dårlige sosioøkonomiske forhold menes at man relativt sett har betraktelig mindre å rutte med økonomisk enn gjennomsnittet, det vi også referer til som «fattigdom».

Det kan være vanskelig å ta innover seg at mennesker i Norge i dag er fattige. Men, når barn vokser opp i familier som har så mye dårligere råd enn de fleste at de ikke kan delta på vanlige fritidsaktiviteter, ikke kan få sykkel for å komme seg rundt, aldri kan få de samme lekene som sine jevnaldrende som alle snakker om og er opptatt av, aldri får dra på ferie, aldri har ski til skidagen på skolen og heller ikke en skikkelig utebukse for å kunne leke i snøen – ja da fører det til utenforskap. Vi vet at barn som vokser opp i familier med dårlig økonomi bekymrer seg mye og vokser opp under konstant stress. Det er verken et godt utgangspunkt for god helse, gode resultater på skolen, eller høy arbeidskapasitet.

Familier med foreldre som mottar uføretrygd eller sosialstønad må sikres god nok økonomi til at barna ikke faller utenfor, og de må sikres god nok oppfølging til at barna får en god oppvekst. Barn som vokser opp under dårlige sosioøkonomiske vilkår er nemlig også oftere utsatt for omsorgssvikt og vold. Dette sier mye om at det ikke er bare barna som blir presset og stresset av å leve under vanskelige vilkår, men at foreldrene heller ikke klarer å yte sitt beste.

Barna må sikres tilgang til utstyr og aktiviteter som gjør at de inkluderes, og foreldrene må sikres praktisk hjelp, støtte og veiledning nok til at de klarer å følge opp sine barn.

Så det er kjempeflott at Adresseavisen setter fokus på at unge må hjelpes gjennom skolegangen sin for å kunne stå i arbeid senere, men problemet må tas ved roten, temmelig mange år før de kommer på videregående.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå