På ville veier

Ellen Wøhni, Tørset hyttegrend, Rennebu  Foto: privat

Saken oppdateres.

Hvor langt kan Nye Veier og Statens vegvesen gå for å ødelegge for lokale reguleringsplaner?

Som innehaver av fritidseiendommer i Tørset hyttegrend på Ulsberg opplever vi å bli overkjørt av Nye Veier og Statens vegvesen. 22. juni 2020 ble vi gjennom Nye Veiers hjemmeside gjort kjent med at de planlegger en ny E6-trase med en firefelts motorvei i nær tilknytning til hyttefeltet vårt.

Les også: Nå kan enda en ny bit av E6 sør for Trondheim få fire kjørefelt

Rennebu kommune godkjente reguleringsplan for Tørset hyttegrend 14. oktober 2015. Reguleringsplaner for E6 Ulsberg-Vindåsen ble vedtatt i kommunestyret først i 2016 og senere revidert i 2019 med utvikling av opprinnelig E6.

Les også: Denne trønderske E6-strekningen kan stå klar tre år før antatt

Hvordan kan politisk ledelse i Rennebu kommune først akseptere hytteutbygging for så å legge en motorvei i tilknytning til samme hyttefelt? Hvilken forutsigbarhet og tillit vil befolkningen kunne ha om slike vedtak bare kan forsvinne med et pennestrøk? Hva med næringslivet på Ulsberg som har satset millioner på å utvikle et hyttefelt?

Dette henger ikke på greip da Rennebu kommune har satset på hytteutbygging og friluftsområder med verdigrunnlaget: Et godt sted å være. Vi som har kjøpt og bygget hytte i Tørset hyttegrend har investert i et langsiktig rekreasjonsområde for nåværende og kommende generasjoner med store personlige investeringer. Ingen av de nåværende hytteeierne ville investert i hytte her om disse planene hadde vært kjent tidligere. Om Nye Veier sin plan går igjennom er vårt hytteområde blitt så forringet både bruksmessig og økonomisk at dette er noe vi ikke kan akseptere.

Les også kommentaren: Ost i karantene i Rennebu

Vi vil utfordre politisk ledelse i Rennebu kommune om å kjempe for vår sak og for sitt hyttefolk ved å utvikle allerede ved tatt reguleringsplan for ny E6.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter
På forsiden nå