Fylkesdirektør for veg svarer: Utbedring av Frøyatunnelen

FJeg har forståelse for at oppgraderingen av Frøyatunnelen diskuteres bredt, skriver innleggsforfatteren. Bildet er fra åpningen i 2000.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Viser til debattinnlegget «Frøyværinger – våkn opp!» i Hitra-Frøya 02.07.20 og Adresseavisen 11.07.20.

Trøndelag fylkeskommune har forståelse for at oppgraderingen av Frøyatunnelen diskuteres bredt. Både næringsdrivende, helsepersonell, fastboende, hyttebeboere, jobbpendlere og øvrige trafikanter vil bli berørt av en slik tunneloppgradering. Vi synes det er positivt at mange bidrar i diskusjonen - det setter ting i perspektiv.

Les også debattinnlegget: På ville veier

For å svare på noen av bekymringene i innlegget, og forhåpentligvis bidra til å lette på disse, vil vi komme med noen korreksjoner og opplysninger om vårt videre arbeid.

Trøndelag fylkeskommune har i tidlig fase vurdert re-etablering av fergesamband i forbindelse med tunneloppgraderingen. Dagens trafikkmengde og andel tunge kjøretøy tilsier at dette ikke er mulig innenfor prosjektets økonomiske rammer. Heller ikke bygging av ny tunnel etter dagens krav til utforming vil være et alternativ som kan vurderes i forbindelse med dette arbeidet.

Les også lederen: Kriseforståelsen stikker ikke djupere enn en oljebrønn

Det er ikke slik at gjennomføringen av tunneloppgraderingen og stengetidene som først antatt er et svar som vi kan sette to streker under. Faktisk kan vi allerede nå fastslå at nattestengt tunnel i 18 måneder ikke blir en realitet. Antall gjennomkjøringer under oppgraderingen er heller ikke endelig bestemt.

Vi er fremdeles i en tidlig planleggingsfase og har en god dialog med både kommuner og næringsliv. Det er dessverre ikke til å unngå at både trafikanter og Trøndelag fylkeskommune som vegeier må inngå kompromiss og gjøre tilpasninger både med tanke på byggetid, byggemåte, reisemønster og tilgjengelighet.

Les også debattinnlegget: Protester mot utbygging fra hvermannsen leses vel knapt

Planleggingen i denne fasen dreier seg i hovedsak om å finne frem til løsninger som alle parter kan akseptere for en periode. Det som går foran alt er sikkerheten til trafikantene og de som arbeider i tunnelen. Behovet for nattestengt tunnel er med bakgrunn i sprengnings- og sikringsarbeid. Dette er plasskrevende og risikofylt arbeid som vi ikke kan utføre med trafikk i tunnelen. I tillegg har vi arbeid med grøfter, kabler, belysning, ventilasjon og vannsikring av tunnelhvelv m.m.

Trøndelag fylkeskommune har gjennom dialogmøter med kommunene og næringslivet fått tilbakemelding på ulike behov og forventninger når det gjelder trafikkavvikling. Med bakgrunn i dette jobber vi nå med å kartlegge reisemønster for å kunne utrede alternative løsninger som hurtigbåt. Dette vil ikke være en erstatning, men et supplement til kolonnekjøring hvor målet er å redusere antall kjøretøy i de mest trafikkerte tidspunktene. Lange kolonner gjennom tunnelen vil redusere effektiv arbeidstid betydelig og gi en lengre byggeperiode.

Les også lederen: Dramatisk om USA avvikler forhåndslagrene

Samtidig ser vi på omfanget av forventet sprengningsarbeid og øvrige arbeider for at vi skal kunne utarbeide gode faseplaner som igjen vil bidra til å redusere ulempene med trafikkavvikling. Vi er i dialog med en erfaren konsulent som vil bistå oss videre med detaljprosjektering og ikke minst med tanke på gode løsninger for trafikkavvikling. I tillegg vil vi fortsatt ha dialogmøter med næringslivet, Frøya- og Hitra kommune og har stor tro på at vi finner frem til fornuftige og gode løsninger som ivaretar de fleste trafikantgrupper på best mulig måte.

Trøndelag fylkeskommune skal kommunisere til brukerne i god tid når vi har valgt en trafikkavviklingsmodell som fungerer både for de som skal oppgradere tunnelen og brukerne. Samtidig skal vi gjøre det vi kan for å redusere ulempene for brukerne når vi kan – også under gjennomføringsfasen.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og TwitterPå forsiden nå