Adresseavisen tar feil

Det stemmer ikke at kommunene svekker kommunale tjenester og øker antall byråkrater, skriver kommunalminister Nikolai Astrup.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Premisset for Adresseavisens leder 16. juli er feil. Det stemmer ikke at kommunene svekker kommunale tjenester og øker antall byråkrater. Tvert imot har det blitt flere og bedre tjenester i kommuner og fylkeskommuner:

Det er bedre resultater i grunnskolen.

  • En større andel barn går i barnehage og voksentettheten har økt.
  • Andel legeårsverk i institusjon og årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten øker.
  • Flere ansatte i omsorgstjenestene og høyere eneromsdekning.
  • Bedre resultater i videregående skole.


Tallene fra 2015-2019 viser derfor, ikke overraskende, at det har blitt flere ansatte, spesielt innenfor helse/omsorg (nesten 20 000 flere) og grunnskole (nesten 7000 flere).

Så er det riktig at det også har blitt noen flere ansatte i administrative jobber. 27 000 flere ansatte betyr også flere turnuslister, lønnsutbetalinger og annen administrasjon. Veksten i administrative stillinger er ikke høyere enn veksten totalt: Litt under 12 prosent i kommunene jobber med administrasjon og styring. Det er den samme andelen som i 2015.

LES OGSÅ: Større kommuner må unngå mer byråkrati

Vi har sørget for at kommunene har fått bedre økonomi de siste årene. Det er blitt flere ansatte nettopp der regjeringen har lovet bedre tjenester. Kommunesektoren er avhengig av kompetente ansatte for å levere gode tjenester til innbyggerne og det har vi fulgt opp i budsjettene våre.

Men det er også for å redusere behovet for byråkrati vi gjennomfører kommunereformen. Mange små kommuner samarbeider allerede interkommunalt om viktige tjenester for å øke kvaliteten og gjøre jobben mer effektivt. Men hvorfor ikke rådhus? Hvis tre kommuner kan slå seg sammen og ha et rådhus med administrativt ansatte i stedet for tre rådhus, er det ganske opplagt at det sparer ressurser og kan redusere byråkratiet.

I denne saken har Senterpartiet gått høyt på banen og mener at kommunene har ansatt for mange byråkrater. Det blir en altfor enkel fremstilling. Bak disse tallene er det dyktige ansatte som hver dag stå på for å levere gode tjenester på vegne av kommunen.

Jeg mener det viktigste er kvaliteten på tjenestene vi tilbyr og at de administreres effektivt og godt. Det er bekymringsfullt at Senterpartiet som styrer så mange av kommunene, later til å være mer opptatt av kreativ tolkning av tall.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå