Hatefulle ytringer er en trussel mot demokratiet

Når folk blir skremt fra å engasjere seg i politikken, eller fra å uttale seg i konkrete saker, er vi i ferd med å få et samfunn uten reell ytringsfrihet, skriver Bjørn Arild Gram, KS i dette debattinnlegget.  Foto: KS

Saken oppdateres.

Igjen ser vi at folkevalgte blir angrepet for politiske ståsteder. Det er også bekymringsfullt at det er de yngste som blir mest trakassert og føler det mest belastende. Hvem vil styre Norge om det fortsetter slik?

Les også debattinnlegget: Utbyggerkynisme?

Undersøkelser gjennomført for KS viser at fire av ti lokalpolitikere har vært utsatt for hatefulle ytringer, eller konkrete trusler og at det rammer yngre mer enn eldre. En del driver selvsensur ved at de unnlater å ta ordet i betente saker, eller holder seg unna bestemte saksfelt. Mange vurderer å trekke seg fra politiske verv fordi belastningen blir for stor. Dette er uholdbart.

KS har dokumentert omfanget av problemet og hva det gjør med folkevalgte som utsettes. Det som skjer er en stor fare for demokratiet. Mange gode kandidater med et brennende ønske om å bidra til en bedre samfunnsutvikling mister motet i møte med dem som nettopp ikke står frem på en offentlig arena i debatten. De gjemmer seg oftest bak tastaturet på sosiale medier.

Les også lederen: Populistisk valgseier i Polen bør bekymre EU

Når folk blir skremt fra å engasjere seg i politikken, eller fra å uttale seg i konkrete saker, er vi i ferd med å få et samfunn uten reell ytringsfrihet. Politiske debatter er noe av kjernen i demokratiet, og de kan være både spissformulerte og harde. Men når debatten tar form som grove personangrep og trusler slik at folk ikke tør debattere viktige samfunnsspørsmål – så er det tvert imot en trussel mot demokratiet.

Hvis det å delta i lokalpolitikken oppleves som så krevende at folkevalgte velger å gå ut, eller at politisk interesserte unnlater å engasjere seg i politikken, da risikerer vi at kommunen som lokaldemokratisk arena kan kollapse. Hvem skal da sitte i kommunestyret på fritiden og avveie viktige samfunnshensyn og budsjetter til det beste for innbyggerne?

Les også debattinnlegget: På ville veier

KS har de senere år vært med på å sette på dagsorden hvordan hatefulle ytringer og trusler utfordrer både folkevalgte og demokratiet. Temaet inngår som en del av folkevalgtprogrammet. Vi gir råd om hvordan hat og trusler kan håndteres. KS har også satt i gang et utredningsarbeid for å få vurdert det rettslige landskapet rundt dette.

Regjeringen kommer i 2021 med flere tiltak som henger godt sammen med hva KS peker på som viktige i tiden framover. Det er gledelig at regjeringen vil styrke innsatsen på dette området og KS ser fram til å bli involvert i det videre arbeidet.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå