Rødt for fare!

Trondheim 13. juli 2020 Rivingen av Siemens gamle høyblokk på Sluppen har startet. AF-guppen er i full gang med å renske bygget innvendig og om noen dager starter jobben med å ta ned de røde platene som dekker fasaden. Senere begynner rivingen av selve betongkonstruksjonen i bygget.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 15. juli står å lese at riving av det kjente Siemensbygget, byens vakreste kontorbygning, er i gang. Den presist formede, røde administrasjonsblokken skal i likhet med den omstridte Y-blokka i hovedstaden gjøres om til problemavfall.

1950-og 60-talls-arkitekturen har tydeligvis ikke gode levekår i dagens samfunn. Forbilledlig proporsjonering, utsøkt materialbruk- og detaljering i samspill med grønne omgivelser er nok ikke elementer som teller i regnskapet for Siemens i dette tilfelle. Man finner det etter sigende ikke økonomisk bærekraftig å satse på rehabilitering av en bygning som antikvarisk er klassifisert under bevaringsklasse C.

Les også: Politikerne sa ja til at Siemens-bygget kan rives

Samtidig vet vi at det samfunnsmessig, ut fra et klima-og miljøperspektiv, ikke er bærekraftig å rive bygninger. Her kommer det tydeligvis an på hvilke faktorer som tas med i regnskapet og hvordan de vektlegges.

Les også debattinnlegget: LO og NHO: Ikke sett osteklokke over Siemens-bygget

Riving er påbegynt innvendig, opplyses det i avisen. Kanskje vil man nå få åpnet øynene for nye muligheter til utnyttelse av de åpne arealene. Undertegnede tillater seg å tro at den lave etasjehøyden ikke nødvendigvis er til hinder for ny utnyttelse. Det fins eksempler på rehabilitering hvor det delvis åpner opp mellom etasjene og derved skaper attraktive nye romlige løsninger. Siemens leier nå kontorlokaler annetsteds, men kanskje finnes det andre leietakere som ser potensialet i denne spesielle bygningen?

Les også debattinnlegget: Bygget er tross alt kun fra 1960-årene. Det er helt utrolig hvordan det da kan ha kulturhistorisk verdi

I arkitekturguiden for Trondheim heter det i omtalen av Siemens-anlegget (Herman Krags arkitektkontor, 1962): «viser at det er mulig å forme et moderne industrianlegg med en positiv identitet utelukkende ved bruk av materialer som er standard mengdevare.» Oppdragsgiverne den gang var fremsynte byggherrer og løsningen og utformingen av anlegget i Trondheim dannet mønster for firmaets byggeprosjekter andre steder.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå