Boligpolitikkens elendighet

Opprett en egen statlig boligbank for ungdom (UngBank), oppfordrer innleggsforfatterne. (Illustrasjonsbilde)  Foto: Jonas Skybakmoen

Saken oppdateres.

I en felles artikkel 8. juli i Adressa med spørsmålet: Boligpolitikk for de rike?» kan det virke fortrøstningsfullt at lederne i LO i Trondheim (John-peder Denstad) og Kirkens Bymisjon (Odd Anders With) går sammen for å mane bystyret til å «ta styringen og sørge for at det bokstavelig talt er rom for alle».

De mener det er pinlig om man med dagens flertall (Ap, SV, Rødt, MDG) lar markedskreftene stenge ute fattige og andre trengende fra å bo i en trygg bolig. Pinlig er det også at konstellasjonene rundt Ap ikke har lagt to pinner i kors i de siste 15 årene for en sosial boligpolitikk til tross for krav fra fagbevegelse og kirke. Det er ikke nok med lokal styringsvilje når den nasjonale boligpolitikkens elendighet bare fortsetter.

Les også: Nei til nedleggelse av Trondheim mottakssenter

Bare Høyre roser denne skammens boligpolitikk som ekskluderer en stor del av befolkningen fra boligmarkedet. Klyngen rundt ordfører Ottervik kritiserer «systemet» ,men lar det være med det. Disse partiers representanter i Stortinget har vel neppe følt nevneverdig press fra bystyret om at boligpolitikk også er en stor nasjonal og statlig oppgave. Forslagene fra Denstad og With er gode virkemidler for å hjelpe fattige og minstepensjonister til å overleve kommunens utleiepolitikk.

Les også debattinnlegget: Sosial boligpolitikk?

Norges Kommunistiske Parti (NKP) har prioritert sosial boligpolitikk i alle år og krever, som LO, at vi får et regulert boligmarked med pris- og omsetningskontroll og at Husbanken får en sosial profil. Vi har ropt for døve ører. Det som må til er:

Kommunale tomter forbeholdes kommunal boligbygging til utleieboliger, spesielt øremerket ungdom, minstepensjonister og andre som ikke har nok økonomisk bæreevne. Kommunale områder legges ikke ut til kapitalsterke utbyggingsselskap som Heimdal Utbyggingsselskap m.fl. som har maksimal profitt som fremste mål. TOBB må ha førsteprioritet med fokus på rimelige utleieboliger.

Les også kronikken: Trondheim gjør ikke nok for få bukt med fattigdommen

NKP foreslår konkret:

1. Det opprettes en egen statlig boligbank for ungdom (UngBank). Den må gi rentefrie lån og avdragstid på minst 30 år.

2. Kommunene skal gi Startlån til grupper med økonomiske problemer. Husbankens skal overføre de midler som trengs til kommunal boligbygging.

3. Ingen krav om egenkapital for svake økonomiske grupper. Husleie i kommunale utleieboliger skal ikke overstige 20 prosent av nettoinntekt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå