«En frafallen muslim er å regne som en død muslim»

Jeg håper at det kan være rom for en åpen og informativ debatt om hvordan islam skal håndteres i Norge, skriver debattanten.   Foto: Tore Sæther (Illustrasjonsfoto)

Saken oppdateres.

Ukeadressas artikkel «Konvertert» 25. juli tar for seg seks ulike religiøse konverteringer, men det er kun personen som konverterer fra islam, som har mye å frykte i form av represalier og trusler - til tross for at han er bosatt i Norge.

I Norge er det religionsfrihet slik at man kan fritt velge sin trosretning eller livssyn. Det er derfor skremmende å lese at de som velger bort islam skal leve med frykt for sine valg i et land der man trygt skal kunne ta sine egne valg. Vedkommende tør heller ikke stå fram i artikkelen med bilde og navn av frykt for egen sikkerhet.

LES OGSÅ: Seks sterke historier om konvertering

Det er da ikke riktig at en muslim som velger bort islam må leve med troen om at «en frafallen muslim er å regne som en død muslim». Dette må det norske samfunnet gjøre noe med, vi kan ikke akseptere slike trusler i samfunnet vårt. Dette legger store begrensninger på enkeltindividene sine handlingsrom og utviklingsmuligheter.

Det er derfor viktig at det gjøres en innsats for å hjelpe og informere alle muslimer som kommer til Norge. De må være klar over hvilke rettigheter de har som muslimer i Norge, og hvilke deler av islam som er ulovlig i Norge. Dette for at muslimene skal kunne ta del i og ha nytte av demokratiet og norsk lovgivning.

Det er mange elementer av islam som norske muslimer må ta avstand fra og glemme siden de er i konflikt med norsk lov. Det er vel ikke kun enkeltindividers valg av trosretning det syndes mot med tanke på norsk lov blant muslimer.

LES OGSÅ: Fornuftige tiltak mot diskriminering

Det er også et problem når det gjelder kvinnesyn, tvangsekteskap, flerkoneri, mat (halalslakt), hvordan menn og kvinner skal omgås hverandre og omskjæring/kjønnslemlestelse av jenter (omskjæring av gutter ser jeg overraskende nok har blitt tillatt). Omskjæring av barn i seg selv er på ett vis en fysisk merking av barn for at de skal tilhøre en religion, og dette er strengt tatt et valg de burde få ta selv når de er voksne. Dette er i konflikt med retten til religionsfrihet. Retten til religionsfrihet skal veie tyngst, så jeg håper det kommer et totalforbud mot omskjæring.

LES OGSÅ: Koronaviruset tvinger muslimene til å feire ramadan uten sosial kontakt

Jeg håper at det kan være rom for en åpen og informativ debatt om hvordan islam skal håndteres i Norge slik at alle kan få sagt sine meninger uten å være redd for å bli utsatt for alvorlige trusler og fysiske skader. Det er jo nettopp det mange frykter når de uttaler seg om islam, og dermed lar man heller være å ytre seg eller å stå fram med sine utsagn med personalia.

Viktigst av alt er tross alt at islam i Norge må være innenfor de rammene vi har av lovgivning, og at brudd på dette håndteres på en betryggende måte.

Red. anm.: Debattanten er anonym av hensyn til familieforhold. Adresseavisen kjenner debattantens identitet.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

I forbindelse med Olavsfest 2020 kan du se Adressa-samtalen «KONVERTERT. Endelig fant jeg meningen med livet» digitalt torsdag 30. juli.

På forsiden nå