Jeg har stor tillit til lokalpolitikere, men beslutninger tas ofte ut fra hva en får igjen lokalt

Faksimile Adresseavisen 28. juli 2020  Foto: faksimile

Saken oppdateres.

Jeg viser til kommentar ved fungerende politisk redaktør Kato Nykvist i Adresseavisen 28. juli. Nykvist fremfører i sine kommentarer fakta og hendelser om naturvern, en god beskrivelse når vi ser oss tilbake. Det er når han konkluderer med å gi lokalbefolkningen så gode fordeler at de sier ja til utbygging av vindkraft eller andre naturinngrep at det skurrer litt.

Omforming av skattesystemet som stimulerer lokale politikere til å si ja foreslås som en mulig gulrot. Som Nykvist er inne på trenger vi grønn energi i fremtiden for å ta vare på kloden. Jeg har stor tillit til lokalpolitikere, men beslutninger tas ofte ut fra hva en får igjen lokalt og ikke til nasjonens og klodens beste.

Les også: Hva nå, Frøya?

En nylig undersøkelse viser at 50 prosent av beslutninger lokale politikere har vært med på angres når alle forhold med vindkraft er kommet frem. En ting er konsekvenser med vindmøller for de som får disse møllene i sin bakgård. En annen ting er nasjonale interesser. Et landskapsområde kan ha kvaliteter som har stor verdi for folk flest i fremtiden. Det kan være knyttet til særegent landskap med rik fauna og dyreliv.

Takk til Nykvist for god artikkel, men jeg er ikke enig når han konkluderer med å gi så gode fordeler lokalt at nasjonale interesser blir satt til side.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå