Om du kjenner på skam, så er det ditt eget problem

Om du kjenner på skam for en handling du har gjort, så er det du selv som innser at du er moralsk forkastelig.  

Saken oppdateres.

Det har vært haugevis av innlegg i forskjellige medier de siste dagene om reiseskam. Dette er ikke en ny term i disse covid-19 tider, men har blitt brukt om mennesker som reiser til soner der det er mer smitte enn i Norge og kan mulig ta med seg smitten hjem. Disse menneskene forsvarer seg nå med en bønn om at andre skal slutte å påføre dem reiseskam.

Det som er viktig å huske på, er at skam kan ikke påføres, det er noe du kjenner på selv. Skam defineres i Store norske leksikon (SNL) som «… en sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ.»

LES OGSÅ: Skam deg, nordmann!

Ut fra denne definisjonen så gir det ingen mening å si at noen påfører deg skam. Du kjenner selv på skam for ting du gjør, og kan ikke gi andre ansvaret for at du ikke skal skamme deg. Videre på SNL står det «Brukeren av begrepet [kjøttskam/flyskam] mener at de som spiser kjøtt eller flyr bør oppleve seg selv som moralsk forkastelige.» Her igjen ser vi at de som forsøker å påføre deg skam, gir deg ikke skammen. De ønsker at du skal kjenne en skam for det du har gjort.

Om du kjenner på skam for en handling du har gjort, så er det du selv som innser at du er moralsk forkastelig. Det er lett å slutte å skamme seg, og det er å slutte å gjøre den aktiviteten du skammer deg over. Andre har ikke ansvar for hvorvidt du kjenner på skam eller ikke. Det ansvaret er helt og holdent ditt.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå