Lei av forsøkene på å sabotere ny E6

E6 er planlagt utbygd mellom Ranheim og Åsen. Her fra Malvik.  Foto: Marianne Tønset

Saken oppdateres.

Ser i Adressa 5. august nok en artikkel som går imot den store motorvegutbyggingen nord for Trondheim. Det begynner å bli et mønster med negativ fokusering i Adressa. I dag er det stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) som får breie seg ut over en hel side med motforestillinger mot motorvegutbyggingen.

Les også: Plan for ny E6-nord - en maktdemonstrasjon fra Nye Veier AS. Den må stoppes!

Haltbrekken har som vanlig en negativ og ensidig framstilling. Det virker som om Haltbrekken kun greier å se miljøperspektivet. Hva med trafikksikkerhetsperspektivet? Hva med samfunnsøkonomiperspektivet? Hva med behovet for pendlerne til raskt og effektivt kunne forflytte seg fra til og fra småbyene nord for Trondheim.

Les også: Slik kan nye E6 mellom Trondheim og Værnes bli

Haltbrekken henger seg opp i Nye Veiers søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelsene for å kunne starte med en mindre fylling på Hellstranda, etablere anleggsvei og rundkjøring som ikke krever fylling i sjø, samt utfylling av sjø i forbindelse med etablering av riggområde.

Les også debattinnlegget: Firefelts vei, bra for alle

Av og til må noen inngrep kunne skje i naturen for å oppnå framgang og vekst i samfunnet. Jeg er sikker på at Nye Veier gjør hva de kan for å minimere naturinngrepene i nevnte område. Haltbrekkens intense motstand mot 110 km/t på vegen kommer også tydelig fram. Han unner ikke trafikantene å kunne forflytte seg raskt og effektivt fram på noe av det tryggeste og beste som kan bygges av veier. Det virker ikke som om han har fått med seg at 110 km/t er den nye hastighetsnormen for motorveger av denne kvaliteten.

Les også: Nye Veier vil starte E6-arbeider uten å vente på vedtak i Trondheim

Når skal Haltbrekken med flere innse at denne motorvegen er høyt ønsket av svært mange i Trøndelag uavhengig av politisk ståsted. Befolkningen vil fortsette å øke i årene framover, med tilhørende trafikkvekst. Dagens E6 er ikke dimensjonert for denne økningen. Det meste av varelevering skjer på vei, og slik vil det være i overskuelig framtid.

Les også debattinnlegget: Skitten strøm i norske kraftkabler?

Den nye motorvegen vil medføre en vesentlig tryggere veg, hvor møteulykker vil bli eliminert. Det vil bli anlagt egne tunnelløp for hver kjørebane. Hvor mye koster en dødsulykke både samfunnsmessig og personlig for de som blir igjen? Hvor mye koster en ulykke med alvorlig personskade både i form av personlig lidelse og samfunnsøkonomisk? Nei, Haltbrekken, jeg og mange med meg begynner å bli oppriktig lei ditt ensidige og negative fokus for å forsøke å sabotere denne viktige motorvegutbyggingen i Trøndelag.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå