Debatt:

Vi er sjokkerte

Helge Garåsen er kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Signert: Ansatte ved Saupstad Omsorgsbolig ved Turid Kvernmo, Randi Lein Ida Singstad, Line L Hokstad, Oddbjørg Walderhaug, Beate Sivertsen, Alma Romero, Armida Torres, Jorun D Aunvik, Connie Leite, Agnar Aune, Monica Storvestre.

Saupstad Omsorgsbolig er en liten enhet med åtte beboere, tilrettelagt for personer med demens. Boligen er bemannet med en stabil stab, der mange yrkesgrupper er representert. De fleste har jobbet på enheten lenge og har høy kompetanse innen demensomsorg.

Vi legger stor vekt på individuell tilrettelegging og hva som er livskvalitet for den enkelte. Flere av beboerne har bodd der i over 10 år. Våre beboere gir daglig uttrykk for at de trives. Vi får også positive tilbakemeldinger fra pårørende.

LES OGSÅ: Avvikler botilbud: Det må nok handle om økonomi

I sitt svar til bekymret datter peker Garåsen på flere mangler ved boligen. Blant annet skal bygningsmassen være for gammel og ha for små rom. Dette stiller vi oss uforstående til da de har hver sin romslige to-roms leilighet med stue, kjøkken, soverom og eget bad.

I tillegg er det flere fellesrom der beboerne kan møtes til hyggelig sosialt samvær og felles måltider. Han peker på at ansatte og beboerne har hatt utfordringer på grunn av dette.

Vi kjenner oss ikke igjen i denne påstanden. Ansatte har overhodet ikke blitt spurt i denne saken. Ja, vi har pekt på at små justeringer og utbedringer enkelt kunne vært gjort. Vi har aldri sett for oss at små utbedringer skulle føre til nedleggelse. Vi har aldri vært i nærheten å mene at dette er uegnede boliger. Så vidt vi vet har ingen fra rådhuset vært på omsorgsboligen og sett på tilbudet og bygningsmassen.

LES OGSÅ: Ordføreren avslører sin manglende kontakt med virkeligheten

Ansatte har ikke vært med på nedleggingsprosessen. Dette kom svært overraskende på oss. Vi ble invitert til møte der helhetstilbudet skulle diskuteres, men ikke noe tema om nedleggelse av arbeidsplassen. Flere av oss hadde allerede gått ut i ferie.

Garåsen ser også utfordringer ved en eventuell smittesituasjon. Vi ser ikke at dette er vanskeligere for oss enn andre steder. Dette er heller ikke drøftet med personalet. Fellesarealet som består av spisestue, tv-stue og sanserom er det såpass stor plass at beboerne enkelt kan sitte med en meters avstand, slik at smittevernregler blir ivaretatt.

Vi er rystet over at Trondheim kommune legger ned åtte heldøgnsplasser for demente i en tid der det er snakk om at det er for lite tilbud til denne gruppen.

Det var med sjokk og sorg at vi mottok budskapet om at våre beboeres hjem og vår arbeidsplass blir nedlagt.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


På forsiden nå