Debatt:

Norsk strøm kommer i hovedsak fra fornybare energikilder 

I 2019 stod vann- og vindkraft for hele 97 prosent av norsk kraftproduksjon, skriver NVE. Her fra Nedre Fiskumfoss kraftverk i Harran.   Foto: Roar Blåsmo-Falnes

Saken oppdateres.

I Adresseavisen 6. august skrev fylkespolitiker Jan Inge Kaspersen et innlegg der han stiller spørsmål ved om strømmen vi bruker i Norge er «skitten». Nei, vi bruker ikke «skitten strøm» i Norge – og jeg skal forklare hvorfor.

Norsk kraftproduksjon står i en særstilling, med den høyeste fornybarandelen i Europa. I 2019 stod vann- og vindkraft for hele 97 prosent av norsk kraftproduksjon - Norsk kraftproduksjon er tilnærmet fri for klimagassutslipp.

Kaspersen viser til at varedeklarasjonen inneholder en høy andel fossil kraft (høyt CO2-utslipp) og at kun 18 prosent av strømkundene kjøpte opprinnelsesgarantier i 2019. Dette er riktig. Kjøp av opprinnelsesgarantier er frivillig for strømkunder, og en måte å kunne dokumentere og støtte fornybar strømproduksjon. Det gir produsenter av fornybar kraft et konkurransefortrinn over fossil kraftproduksjon.

Det som derimot ikke stemmer er at systemet med opprinnelsesgarantier endrer den fysiske sammensetningen til strømmen som kommer ut av stikkontakten hos forbrukeren.

LES OGSÅ: NTNU-Forskere: Regjeringen har en agenda som er vanskelig å forstå

Strømmen vi bruker fra ulike energikilder i Norge og Europa. NVE har beregnet en klimadeklarasjon for fysisk levert strøm i 2019. Klimadeklarasjonen tar hensyn til at Norge utveksler strøm med landene rundt og inkluderer også klimagassutslipp fra importert strøm. Beregningen viser at strømmen som ble brukt i Norge i hovedsak kom fra fornybare energikilder. Dette gjør at klimagassutslippet knyttet til å bruke strøm er lite – kun 17 g CO2e/kWh i 2019. (Red.anm: CO₂-ekvivalent er en enhet som brukes i klimagassregnskap og tilsvarer den effekten en gitt mengde CO₂ har på den globale oppvarminga over en gitt tidsperiode).

Det stemmer heller ikke at norske industribedrifter må oppgi NVEs varedeklarasjon dersom de ikke kjøper opprinnelsesgarantier. Kravet om å dokumentere strømmen med opprinnelsesgarantier, dersom denne skal markedsføres som fornybar, ligger på strømleverandørene.

LES LEDEREN: Potensialet for vannkraft bør kartlegges

Europeiske land kan ikke unngå forpliktelsene de har av å kutte klimagassutslipp ved å kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregning av nasjonale utslippsregnskap er nedfelt i FNs klimakonvensjon. Hovedregelen er at utslipp som regnes med, skal skje innenfor et lands grenser. Kjøp av opprinnelsesgarantier medfører ikke utslippskutt og kan heller ikke brukes til å unngå å kutte utslipp i henhold til et lands forpliktelser.

Neste gang du lader elbilen kan du derfor være trygg på at det medfører svært lave klimagassutslipp, og at du er med på å bidra til lavutslippssamfunnet - uavhengig om du har kjøpt opprinnelsesgarantier eller ei.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå