Har du lest innlegget mitt, jordmor?

Vi gjør vårt beste, de aller fleste av oss, skriver Kari Løvendahl Mogstad.  Foto: Peter Breivik

Saken oppdateres.

Jeg skrev den 1. august en gjestekommentar i Adressevisen, der jeg støttet kvinner som i det siste har beskrevet hektiske forhold ved føde- og barselavdelingene. Jeg skrev i artikkelen at jeg støtter et barselopprør. Jeg understreket også i mitt innlegg at det absolutt ikke er de ansatte sin feil at de har en så hektisk arbeidssituasjon. Jeg mener jeg forklarte dette greit, og at dette er et systemproblem, der denne delen av helsevesenet ikke blir prioritert nok.

LES OGSÅ: Jeg får vondt inni meg

Så får jeg en motkommentar fra jordmor Lene Funderaunet, signert med «jordmor i primærhelsetjenesten», men som ytrer seg som ansatt ved en fødeavdeling. Hun bruker innlegget sitt til å skrive om helt andre ting, der hun barker i gang argumenter som minner om en profesjonsstrid mellom henne som jordmor og oss fastleger. Dette var virkelig ikke tema noe sted i min gjestekommentar, og det var helt bevisst et forsøk på å berømme oss alle som jobber med gravide og barselkvinner! Jeg ønsket å løfte debatten til den systemfeilen som begås når denne delen av helsevesenet får så lite midler og stadig mindre tid og hender. Da er det veldig synd og faktisk provoserende at hun bruker denne anledningen til å mane til konflikter som faktisk ikke det er grunnlag for i det hele tatt.

Les også: Spørsmålene hun fikk etter fødselen på St. Olav fikk henne til å reagere

Hun spør i sitt motinnlegg hvem opprøret skal rettes mot. Det burde være enkelt å lese ut av det jeg prøver å kommunisere i innlegget mitt, dersom hun valgte å lese min kommentar slik den var ment. Det er veldig uheldig at hun tydeligvis valgte å bruke denne anledningen til å snakke om helt andre temaer, som hvem som er «best» av jordmødre og fastleger. Jeg er glad for at hun har erfart at jeg har gjort en god jobb med mine pasienter, og det er jeg trygg på at veldig mange andre gjør også, enten de er fastlege eller jordmor. Vi gjør vårt beste, de aller fleste av oss. Og jeg håper vi kan jobbe sammen, for en mer verdig barselomsorg for våre fødende kvinner.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå