Bussjåfører roper varsku: Anbud ødelegger vårt arbeidsmiljø

Nå er vi i dialog med AtB om denne saken, og tror det er en økende forståelse for problemet. Men vi føler at eierne nå må komme på banen, skriver debattantene.  Foto: THERESE ALICE SANNE

Saken oppdateres.

Vi som kjører buss i Trøndelag, jobber til alle døgnets tider. Vår hverdag og vårt arbeidsmiljø er derfor helt avhengig av gode skift- og turnusplaner. Dette er det aller viktigste for å kunne skape trivsel og gode forhold på arbeidsplassen. For å få til dette samarbeider våre tillitsvalgte med sine arbeidsgivere om en god prosess rundt turnusarbeidet, en prosess som kan ta inntil to måneder på de store bussdepotene, som Sandmoen og Sorgenfri.

Det er laget en bransjestandard på dette arbeidet. Først skal de generelle retningslinjene for turnusarbeidet drøftes. Så skal skiftene lages og kontrolleres. Så skal turnusene lages og sjekkes, og kanskje endres/forbedres underveis. Så skal sjåførene søke på disse turnusene og deretter plasseres i henhold til ansiennitet. Alle forstår at dette tar tid, men det er nødvendig for å få til så gode og riktige turnuser og rettferdige turnuser som mulig.

LES OGSÅ: Takk til «asfaltgjengen»

Men nå mener vi at våre arbeidsgiver bryter både arbeidsmiljøloven og tariffavtalens bestemmelser i forhold til dette arbeidet. Og hvorfor det? Jo, blant annet fordi AtB ikke klarer å gjøre sin del av jobben tidsnok til at vi får gjort vår del av jobben. AtB lager kjørerutene og kjøretidene og presenterer et kjøreropplegg til buss-selskapene, som de da skal bygge skift og turnuser rundt. Det som nå skjer, er at AtB endrer kjøreopplegg hyppig og med meget kort varsel. I tillegg kommer det endringer i kjøreopplegget etter at de normale fristene er utløpt. Dette gjør det helt umulig for oss å få til gode prosesser på turnusarbeidet, som igjen medfører at skift og turnuser blir vesentlig dårligere enn de kunne vært. Vi tror ikke AtB opptrer slik for å være vanskelige. Men når man ikke er bundet av verken lover eller avtaleverk, så får det ingen konsekvenser for AtB, og det gjør det litt «lettvint» å tøye grensene.

LES BYDELSKOMMENTAREN FRA LADE: Fra idyll ved fjorden til endeløs bilkø

Problemet at AtB ikke har noen forpliktelser overfor sjåførene, fordi AtB ikke er våre arbeidsgivere. Lov og regelverket er basert på samarbeid mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Helt siden oppløpet til oppstart av dette anbudet - som skulle gi innbyggerne et helt nytt og fremtidsretta tilbud - har vi opplevd dette som et økende problem. Våre arbeidsgivere er forpliktet til å gi oss forutsigbarhet etter arbeidsmiljølovens paragraf 10.3 og vår egen tariffavtale etter paragraf 4.4. i bussbransjeavtalen. Men AtB er ikke er bundet av bussbransjeavtalen, og siden de ikke er våre arbeidsgivere, fungerer heller ikke arbeidsmiljøloven.

LES OGSÅ: Foreslår å stenge Haakon VIIs gate for gjennomkjøring med personbiler

Vi som kjører bussene i Trondheim og Trøndelag er helt avhengige av den forutsigbarheten disse paragrafene bestemmer. De fleste i Norge tar disse frihetene for gitt, men for oss bussjåfører er det i ferd med å gå tapt. Det er så til de grader i strid med de politiske lovnader som ble gitt da anbud i kollektivtrafikken ble vedtatt av fylkestinget i 2008. Da het det «ansattes arbeidsvilkår skal ikke forringes som følge av anbud i kollektivtrafikken».

Nå er vi i dialog med AtB om denne saken, og tror det er en økende forståelse for problemet. Men vi føler at eierne nå må komme på banen. Fylket og AtB må medvirke og samarbeide med buss-selskapene på en slik måte at det blir nok tid til et forsvarlig turnusarbeid. Ballen er hermed spilt over til fylket som eier.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå